SWARCO NORGE AS


SWARCO tilbyr løsninger som forbedrer miljøet, trafikkflyten og trafikksikkerheten. Vi hjelper våre kunder og partnere med å designe, installere, håndtere og vedlikeholde utstyr og løsninger for trafikk og parkering.

Vi krever høy kompetanse og kvalitet hos våre 50 ansatte og i våre leveranser. Selskapet har vært en av pionerene i utviklingen av avanserte trafikksystemer og LED-teknologi, og vi spiller også en aktiv rolle i bransjens faglige miljøer som ITS Norge og NorPark.

Hovedkontoret ligger på Bryn i Oslo, og vi har avdelingskontor i Trondheim og Porsgrunn, i tillegg til at vi er tilgjengelige også i Stavanger-området.

SWARCO Norge AS er morselskapet til SWARCO Danmark A/S, SWARCO Finland OY og SWARCO Sverige AB. Vi er en del av den østerrikske SWARCO-gruppen, som ble grunnlagt av Manfred Swarovski i 1969.


KontaktinformasjonSWARCO NORGE AS

Brynsveien 3

0667 Oslo

Norge

T. + 47 23 17 09 00

E. office.norge@swarco.com


Kvalitet og miljø

Kvalitets- og miljøfokus har alltid vært vektlagt både internt og i løsninger SWARCO tilbyr.