Trafikstyrning och signalreglering

I en tid med ständiga förändringar är det viktigt att ha flexibla och innovativa lösningar och produkter, för att upprätthålla en lång livslängd. Det kan både vara förnuftigt och bra med tanke på underhåll och miljöpåverkan. Detta är en viktig del av processen vid utveckling av nya lösningar på SWARCO. Nu har vår styrapparat ITC-3 utrustats med nya och användarvänliga funktioner för att göra trafikstyrning ännu smartare. In a time of constant change it's important to have solutions and products that are flexible and future-proof, in order to maintain a long lifespan. That is reasonable and good both in regards to maintenance as well as the environment. This is an important part of the process when we develop new solutions at SWARCO. In our ITC-3 we have now also implemented new and user-friendly functions in order to make traffic control even smarter.

Smartare korsning "som tänker själv"

I uppgraderingen av ITC-3 har vi implementerat nya och smarta algoritmer, som gör att den själv kan avgöra den ultimata grön-tiden i en korsning. Dessutom, när flera styrapparater kopplas samman säkras ett väldigt bra trafikflöde.
0
 Advanced issue found
0
 Advanced issue found


Trafikstyrning och signalstyrning för smidigt trafikflöde | SWARCO

Smart kalenderfunktion

Det ingår även ett planeringsverktyg, Smart Plan, i det nya webbgränssnittet med bl.a. en kalenderfunktion. Här kan du skriva in speciella evenemang så som fotbollsmatcher, konserter, demonstrationer och andra stora händelser som definitivt kommer att påverka trafikflödet.

Skapa Grön Våg för en bättre miljö

Säkerställ ett gott trafikflöde, och minska trafiken på överbelastade områden på ett snabbt sätt. Genom att ansluta flera signalstyrda korsningar till SMART INTERSECTION är det enklare än någonsin att skapa Grön Våg på utvalda sträckor. Här är det också möjligt att justera trafikflödet efter specifika tidpunkter på dygnet. Du kan låta algoritmerna själva bedöma vad som är det optimala flödet, baserat på faktiska data från detektorerna i korsningarna.

Prioritera kollektivtrafiken

För att begränsa trafiken i städerna, är det viktigt att skapa en attraktiv kollektivtrafik. En bra utgångspunkt är att låta bussarna få prioritet genom att ge dem grönt ljus snabbare i trafiksignalerna. Med färre start och stopp är resan utan tvekan mer bekväm för passagerare och bättre för miljön. Dessutom kan du minska körtiden och se till att bussarna blir mer precisa i förhållande till tidtabellen. Forskning visar restidsvinster på upp till 40 % genom att införa bussprioritet.

När varje sekund räknas - för utryckningsfordon

När utryckningsfordon kör med sirener räknas varje sekund. Det kan handla om ett hjärtstopp, kritisk brand eller en knivattack. Det handlar om liv och död. Genom att ge utryckningsfordon fri väg genom signalanläggningarna räddar man liv.

Höga säkerhetskrav - SIL3 – så klart!

Vi ställer höga krav på egen produktion för att säkerställa att de som vistas på vägarna har en säker och bra resa, oavsett om de kör, cyklar eller går. Vår styrapparat ITC-3 är därför SIL3-certifierad, vilket innebär mycket hög driftsäkerhet.
0
 Advanced issue found