ITC-3 STYRAPPARAT

Styrapparaten för världsmarknaden

ITC-3 STYRAPPARAT Styrapparaten för världsmarknaden

ITC-3 apparaten är utvecklad för världsmarknaden och säkerställer hög prestanda. Styrapparaten kan anslutas till alla större trafiksystem med inbyggda trafikalgoritmer och protokoll.


ITC-3 har inbyggda algoritmer och protokoll och är kompatibel med alla större trafikstyrningslösningar på världsmarknaden såsom SCATS, SCOOT, NTCIP, Omnia, SPOT/Utopia, OCIT, AENOR, RSMP, STREAMS, CCOL/Ivera med mera.

Huvudalgoritmen i ITC-3 bygger på den gruppbaserade skandinaviska algoritmen LHOVRA. Denna flexibla algoritm säkerställer inte bara maximalt trafikflöde utan hanterar även lastbilar, huvudledsprioritet, säkring av dilemmazoner och andra viktiga och nödvändiga säkerhetsaspekter. Algoritmen har utökats och anpassats för att motsvara trafikkrav i hela världen.

Genom en utökning i LHOVRA-algoritmen kan ITC-3 Traffic Controller erbjuda helt anpassad funktionalitet med Smart Intersection och Smart Corridor genom att beräkna flödeskapaciteten för varje cykel, optimera cykeltiden och fördelning av grönt ljus i en enskild korsning eller längs en vägsträcka. Algoritmerna för Smart Intersection och Smart Corridor använder djupinlärning och fungerar med alla typer av detektorsystem.

ENKEL PROGRAMMERING MED ITC-PC

Ett kraftfullt 3D-programmeringsverktyg används för att konfigurera styrapparaten även med avancerade adaptiva program.
Verktyget har ett grafiskt användargränssnitt för enkel programmering av korsningar samt integrerad beräkning av grönljustider, kapacitetsutvärdering, optimala cykel- och fördelningstider och samordning av grön våg-dynamik. ITC-PC har ett gränssnitt mot simuleringsverktygen VISSIM och SUMO som kan användas för att hitta och åtgärda fel i programmeringen av trafikstyrenheten utan att någon hårdvara behövs. Detta ger dig fördelen att kunna skapa egna korsningar, minska kostnader och öka säkerheten i designen. 

Fördelar

Optimal Prestanda
widgets
Full Flexibilitet
verified_user
Hög Säkerhet
filter_none
Kompakt Design
perm_identity
Användarvänlighet
traffic

Innovativa adaptiva trafikalgoritmer

De adaptiva algoritmerna Smart Intersection och Smart Corridor beräknar flöde och kapacitet för varje cykel och optimerar cykeltiden och fördelningen av grönt ljus vilket kan förbättrar trafikflödet med mer än 30 %.


attach_money

Kostnadseffektivt racksystem

Tack vare 24 signalgrupper i ett 19-tumsrack och möjlighet att ansluta ytterligare fyra 19-tumsrack och 96 signalgrupper är det här en styrenhet för alla behov, vilket även minskar behovet av lagerhållning och möjligheten att hantera elektriskt frånskiljbara korsnignar.


touch_app

Kraftfullt webbgränssnitt

ITC-3 styrapparaten kan enkelt övervakas och styras från det inbyggda webbgränssnittet, vilket ger användaren tillgång till styrenhetens alla funktioner i realtid. Full tillgänglighet och minskade underhållskostnader.Enkel att installera och underhålla

ITC-3 trafikstyrenheten har modern design, kör ett Linux-baserat system på en modern och tillförlitlig ARM-baserad plattform med två säkerhetsprocessorer, och all hårdvara som krävs för att styra en korsning i ett enda rack. Styrapparaten kan hanteras via den inbyggda pekskärmen och webbgränssnittet, samt anslutas till en mängd system. Hårdvaru- och mjukvaruplattformen i ITC-3 är enkel att uppgradera med nya funktioner, vilket gör styrenheten framtidssäker.


Teknisk information