ITC-3 STYRAPPARAT

Styrapparat för framtiden

ITC-3 STYRAPPARAT Styrapparat för framtiden

Med den nya ITC-3 får du en trafikstyrapparat som är skapt för framtiden. Många av de gamla komponenterna ersätts med mer hållbara delar. Detta ökar produkternas livslängd, kompatibilitet och skapar enklare anslutning mellan enheter.

SWARCO:s ITC-3 är den centrala delen i en signalstyrd korsning. Den består av ett skåp med en ITC-styrapparat inuti, som styr trafiken. Den kan vara anslutet till OMNIA för trafikövervakning och styrning.
Det finns flera alternativ för att lägga till användbara funktioner för installation, som detektions- och trafikprojekteringsverktyg, som skapar bättre trafikflöde och mindre köer och väntetid för bilister och fotgängare.

cast

 Användarvänlig
gränssnitt

touch_app

Pekskärm​​​​

tablet

Kompakt design

verified_user

Hög säkerhet

FÖRDELAR

 • Full skalbarhet, från små fristående korsningar till större komplexa system för smarta städer.
 • Styr trafiksignalsystem för att säkerställa de mest optimala förhållandena för trafik i korsningar.
 • Enkel och kraftfull trafikplanering, med ITC-PC.
 • Adaptiv lokal kontroll. Låt korsningen optimera ditt trafikflöde.
 • Samordning med andra styrenheter.
 • SMART CORRIDOR låter dig enkelt skapa en dynamisk grön våg.
 • Anslut dina ITC-styrenheter till det webbaserade övervaknings-/styrsystemet: OMNIA.
 • Anslut dina ITC-styrenheter till en molnbaserad prioritetslösning i trafiksignaler: SMART PRIORITY.

Teknisk information

MJUKVARUFUNKTIONER

ITC-3-styrapparaten är konstruerad för användbarhet och flexibilitet, och är därför mycket konfigurerbar. ITC-3-kontrollern kan enkelt utökas med externa moduler och stöder kedjekoppling av upp till 4 rack

 • ITC-3 RAC 24/40: 19-tums rackmodell, max 24 signalgrupper och 40 slingdetektoringångar
 • ITC-3 RAC 6/16: 11-tums rackmodell, max 6 signalgrupper och 16 slingdetektoringångar

Huvudenheterna i ITC-3-styrapparaten är:

 • Frontpanel med display och programmeringsmöjligheter
 • CPU-kort med en ARM-processor som kör LINUX och två säkerhetsprocessorer

 • Signalgruppskort med integrerad säkerhetsprocessor, 3 signalgrupper per kort (max 8 kort)

 • Detektorkort för induktiva slingor, 8 slingingångar per kort (max 5 kort)

 • Modem med GPS, I/O-kort, 4 ingångs- och utgångsportar (max 1 kort. Kombinerat alternativ tillgängligt)

 • Strömförsörjning

 • Stödplatta som ger en mängd olika gränssnitt för intern och extern utrustning

Certifieringar:

ITC-3-styrenheten har testats och certifierats för att uppfylla följande europeiska elektriska och säkerhetsstandarder:

 • EN 12675: 2000 Trafiksignalstyrenhet, funktionella säkerhetskrav
 • EN 50293: 2012 Vägtrafiksignalsystem, elektromagnetisk kompatibilitet
 • EN 50556: 2011 Vägtrafiksignalsystem
 • EN 60950-1: 2006 IT-system, säkerhet

Säkerhet:

ITC-3 styrapparaten är konstruerad för att styra trafiksignaler med maximal säkerhet under alla möjliga förutsättningar. För att säkerställa säker drift har ett antal säkerhetsfunktioner implementerats.

 • Programverifiering med kontrollsummeringstest
 • Programdrift med övervakning
 • Datalagring i icke-flyktigt minne (NVM) och lösenordsskyddad
 • Batteriuppbackad realtidsklocka
 • Matningsspänningsövervakning
 • Oberoende grön konfliktövervakning
 • Signalutgångsström och spänningsövervakning
 • Design med två redundanta säkerhetsprocessorer enligt EN61508 SIL 3