De første klimanøytrale byene i EuropaHva har byer som Stavanger, Trondheim og Oslo til felles?  
De har i likhet med over hundre andre byer i Europa forpliktet seg gjennom EUs klimaprogram «Green Deal» til å redusere utslipp av klimagasser med 55% i løpet av 2030 (ifht 1990), og bli klimanøytrale innen 2050.

Stavanger går foran

I april 2022 ble det klart at Stavanger var plukket ut som en av 112 byer i hele Europa som får delta i EU-prosjektet Mission Cities , hvor målet er å bli klimanøytral i 2030. Stavanger kommune har ambisiøse bærekraftsmål og skal kutte minimum 80 % av egne utslipp innen 2030 (ifht 2015). Målet om å bli klimanøytral skal oppnås gjennom lokale og regionale klimatiltak, Omstillingen vil stille krav til kommunen, men samtidig åpne for nye og spennende muligheter og Stavanger fokuserer blant annet på:

 • Redusere utslippene i transportsektoren ved å stadig legge enda bedre til rette for lav- og nullutslippskjøretøy og -infrastruktur.
 • Redusere utslipp fra bygge- og anleggsplasser ved at kommunen stiller krav og bruker sin innkjøpsmakt slik at det brukes fossilfrie maskiner og utstyr når byggeprosjekter settes i gang.
 • Ferjer og hurtigbåter som brukes i Stavanger skal gå over til å drives på elektrisitet og biodrivstoff, samtidig som vi skal jobbe for å legge til rette for landstrøm i havnene våre.

«Dette er en anerkjennelse av jobben som er gjort her i regionen, og de store ambisjonene vi har innen klima- og miljø. Nå får vi tilgang til kompetanse og ressurser i EU, samtidig som vi får muligheten til å samarbeide og lære av andre byer med like ambisiøse klima- og miljømål som oss selv, sier Sunnanå Hausken.»
Sitat Ordfører Dagny Sunnanå Hausken på kommunens hjemmeside

Nøkkelen til å nå bærekraftsmålene er samarbeid

Omstillingsprosessen vil kreve at kommunen klarer å involvere hele samfunnet og det samarbeides allerede tett mellom næringsliv, offentlig sektor, innbyggere og akademia.

«Kommunen tar nå en koordinerende rolle, og inviterer til en prosess der vi sammen med næringsliv, innbyggere, organisasjoner, akademia og andre viktige samfunnsaktører skal finne løsningene for hvordan samfunnet kan fungerer innenfor bærekraftsmålene»
Sitat, Direktør for Bymiljø og utbygging Leidulf Skjørestad på kommunens hjemmeside

SWARCO kan bidra

SWARCO er Norges største (og en av verdens største) leverandør av intelligente trafikkstyringsystemer, og er den største leverandøren av lyskryss/signal-anlegg i Norge. En relativts uniform landsdekkende installert base av utstyr gir med enkle grep Statens Vegvesen, Fylkeskommuner og Kommuner unike muligheter til å implementere ny teknologi for bedre trafikkavvikling (reduserte utslipp) og bedre trafikksikkerhet.

​​​​​​​
Kunnskapsdeling

SWARCO er på rundreise med vårt team av internasjonale Green Deal-eksperter. Vi besøker alle europeiske byer som deltar i Eus Green Deal hvor målet er å utveksle kunnskap om omstillingsprosessen byene står ovenfor, hvilke utfordringer de har, og hvilke muligheter som ligger i å bruke smarte trafikkløsninger for å nå klimamålene.  SWARCO byr også på en VR-opplevelse som enkelt og interaktivt viser deltagerne noen av verktøyene som kan tas i bruk for å nå lokale klimamål, og bedre levevilkårene i byene. SWARCO Norge tok i denne forbindelse med seg GoGreen-teamet og VR-brillene til Stavanger for å diskutere og beskrive hvordan vi kan bistå Rogalandsregionen i å nå sine klimamål.


Video: Steve Penn, Head of Innovation, ITS division forklarer SWARCOs GoGreen-initiative


SWARCO sitter «i navet» i forhold til all optimalisering av trafikk som blant annet innebærer:

 • Optimal trafikkavvikling i lyskryss og tilstøtende områder, og samhandling mellom flere signal-anlegg for trygg og effektiv tømming av trafikk over større områder (kan enkelt redusere utslipp med mer enn 15% pr signalanlegg)
 • Prioritering av spesifikk trafikk, f.eks kollektivtrafikk
 • Deteksjonssystemer for automatisk trafikkvarsling og informasjon
 • Luftkvalitetsmålere som kan samhandle med signal-anlegg for endring av trafikk-strømmer og forbedre luftkvalitet i real-tid
 • Heatmaps for identifisering av trafikkfarlige kryss, og/eller planlegging av nye kryss
 • Samhandlingssystemer mellom biler og infrastruktur hvor informasjon kommer opp i dashbord på bil
 • «Strategy-manager» for automatisering av trafikkstyring
 • Automatisk telling og klassifisering av type trafikant – opp til 20 forskjellige klasser fra gående til store vogntog
 • Informasjonssystemer ut til trafikanter gjennom skilt og pushvarsler

Verdifull innsikt


På GoGreen-fagdagen fikk vi anledning til å samle representanter innen samferdsel, mobilitet og byutvikling fra både stat, fylke og kommune i Rogaland/Stavanger. Fokus var bærekraft og grønne løsninger, trafikksikkerhet og fremkommelighet og innovasjon, hvor målet er å forklare hva vi kan bidra med for å redusere utslipp og nå klimamålene. SWARCO fikk også innblikk i hvilke utfordringer regionen står ovenfor, som vi vil ta med oss videre for vårt videre arbeid med å utvikle løsninger i tråd med kundens behov.


Vi takker alle som bidro til at dagen ble lærerik og ikke minst veldig hyggelig!

Ønsker du å booke en fagdag med fokus på bærekraft, fremkommelighet, innovasjon og sikkerhet?


OM SWARCO
SWARCO leverer løsninger knyttet til trafikk og trafikkstyring og vi er enkle å kjenne igjen i gatebildet her hjemme bl.a. gjennom leveranser av alle signalanlegg/lyskryss. Vi har et tett samarbeid med vei-eiere, som f.eks Statens vegvesen, fylkeskommuner, og kommuner for planlegging, installasjon og vedlikehold av nye og eksisterende systemer.

Vårt intelligente trafikkstyringssystem, MyCity, er etablert i alle norske byer og er hjertet i trafikkstyringen. Ved utnyttelse av MyCity tjenestene kan trafikkavvikling dynamisk og automatisk effektiviseres, og bidra til bedre utnyttelse av eksisterende veinett og redusere klimagassutslipp.

Vi optimaliserer trafikk for å imøtekomme bærekraftsmål og utvikler løsninger for smart fremkommelighet som bl.a gir mulighet for prioritering av ulike trafikantgrupper som kollektivtrafikk, utrykningskjøretøy, kommunale tjenestebiler for å nevne noen. Innbygde analyseverktøy, eller integrasjon med andre løsninger er tilgjengelig gjennom åpne API’er . Det gir store muligheter for datainnsamling og verdiøkende tjenester som vil være viktige faktorer på veien til et grønt skifte.