DESIGN AV BYSKILT

ALFORM II

DESIGN AV BYSKILT ALFORM II

SWARCO byskilt informerer på en enkel og klar måte og setter en kreativ betoning.

SWARCO City Design bruker en lukket konstruksjon som danner homogene overflater på forsiden og baksiden av skiltet. I kombinasjon med kreativ farging gir dette mye mulighet for estetisk tiltalende design.

Mellom for- og baksiden av skiltet er det en multifunksjonell glideprofil for montering av brakettene, som også kan brukes til å flytte skiltet til venstre eller høyre, opp til en tredjedel av skiltbredden.