CITY-DESIGN SIGNS

ALFORM II

CITY-DESIGN SIGNS ALFORM II

Značky SWARCO City Design informují jednoduchým a jasným způsobem a mají kreativní akcent.

Společnost SWARCO City Design používá uzavřenou konstrukci, která tvoří homogenní povrchy na přední a zadní straně značení. V kombinaci s kreativním zabarvením je zde mnoho prostoru pro esteticky příjemný design.

Mezi přední a zadní částí znaku je umístěn multifunkční posuvný profil pro upevnění držáků, který lze také použít k posunutí značky doleva nebo doprava, až na třetinu šířky značky.