Deteksjon og sensorer for trafikktelling

Hurtiglås skjøtehus i transparent polykarbonat

Klassifisering og hastighetsmåling

Klassifiseringsdetektor for Din-skinnemontering

Klassifiseringsdetektor DIN-skinnemontering

Ikke-inntrengende trafikkdetektorer for akkvisisjon av trafikkdata for enkle kjørefelt

Autonom trafikkdatainnhenting for kjøretøystelling og kjøretøysklassifisering