For trafikklyssystemer

Dopplerradar trafikkdetektor med 30/75 m rekkevidde

Induktiv sløyfedetektor for bytrafikk (inkludert offentlig transport)

Induktiv sløyfedetektor for bytrafikk (inkludert offentlig transport)

Bredstrålestopper + Radardetektor for bevegelse

Hurtiglås skjøtehus i transparent polykarbonat