SWARCO:s ledningssystem och kollektivtrafik – En svårslagen kombination

Kollektivtrafik, ett av det mest effektiva och smarta alternativen att ta sig fram på vägarna i städer och landsbygder. Det minskar markant antalet fordon på vägarna och tillåter ett bättre flyt i trafiken och med det mindre avgasutsläpp. Vi på SWARCO värdesätter därför kollektivtrafiken väldigt högt och försöker alltid skapa och utveckla nya och innovativa lösningar som främjar kollektivtrafiken. För att få fler individer att stiga på bussen och spårvagnen har vi tagit fram smarta lösningar som gynnar passagerare, förare, operatörer, såväl som samhället i allmänhet.


Prioriterad kollektivtrafik

Då kollektivtrafiken är så effektiv och miljövänlig försöker vi alltid att uppmana fler individer att nyttja den. Våra system och lösningar tillåter städer att prioritera kollektivtrafiken på vägarna som innebär att kollektivtrafikfordon som spårvagnar och bussar snabbt och smidigt kan ta sig mellan stationerna. SWARCO:s signalprioritering för kollektivtrafik sker via molntjänsten Smart Priority. Den fungerar på följande vis:

 • En OBU (On Board Unit) i kollektivtrafikfordonet kommunicerar direkt med ett centralt system om bussen eller spårvagnens GPS position.
 • Centralsystemet skickar i sin tur över en förfrågan om prioritet för kollektivtrafiken och “pratar” med trafiksignalernas styrapparater om när de närmar sig en korsning eller en väg med trafiksignal.
 • Trafiksignalerna “svarar” genom att slå över till grönt så snabbt de kan utifrån rådande trafiksituation och när rätt villkor är uppfyllda för att ge förtur åt kollektivtrafiken.
Effektiv kollektivtrafik för smidig resa | SWARCO

Terminalhantering

De två största kolumnerna inom kollektivtrafik vars funktion måste vara säkerställd är:

 • Fordonen
 • Terminalen

Med ett ledningssystem för terminalhantering blir det både enklare för passagerare, operatörer och förare att hitta till rätt perrong och fordon. Samtidigt får förarna får detaljerad information och vägledning om vart de ska parkera i terminalen.
Passagerarna får samtidigt möjlighet att ta del av tydlig realtidsinformation via ett kollektivtrafiksystem uppgjort av terminalskyltar om ankomst- och avgångstider. De får även information om busslägen de olika busslinjerna anländer till och avgår ifrån.

Inom SWARCO:s terminalhantering ingår också vårt dynamiska system för plattformsallokering. Systemets uppgift är att allokera rätt buss till rätt plattform. Det omdirigerar automatiskt sena fordon till lediga plattformar och uppdaterar reseinformationen för alla de olika kommunikationsmedlen inom terminalen. 

Terminalhantering för information i realtid | SWARCO
Terminalhantering att allokera rätt buss till rätt plattform | SWARCO

  Säkerhet och övervakning för terminaler och fordon

  Förutom en smidig, snabb och miljövänlig kollektivtrafik värnar vi även om säkerheten inom och runt den. Med ett ledningssystem med integrerad videoövervakning kan vi minska den brottsliga verksamheten för stöld, klotter, vandalism och våld som sker på kollektivtrafikterminaler och fordon. En lösning som tillåter alla inblandade att känna sig trygga när de väljer att åka kollektivt.

  Signalprioritering för kollektivtrafik såväl som micro mobility fordon

  Kollektivtrafik är inte bara ett nödvändigt koncept som behöver främjas för att skapa förutsättningarna för en långvarig och hälsosam miljö. Likväl växer befolkningen i världen och städer, vilket betyder fler fordon på vägarna. Bättre och smidigare kollektivtrafik innebär att fler personer kommer använda sig utav den. Det leder till färre bilar på vägarna, mindre utsläpp, och ett generellt bättre flyt i trafiken. 

  Förutom signalprioritering för kollektivtrafik utvecklar och främjar SWARCO även andra miljösmarta alternativ som micro mobility fordon. Micro mobility syftar till de oskyddade och “Last-mile” fordonen som cyklar och elscootrar. Via koncept som Green Wave och appar i mobilen kan SWARCO, på samma sätt som för kollektivtrafiken, skapa en snabb och smidig färdväg fylld av gröna trafiksignaler och med ett bättre flyt och högre säkerhet.  0
   Advanced issues found