Micromobilitet: Lösningen på “The first and last mile”-problemet

Micromobilitet syftar till lätta fordon som är designade för en eller två passagerare. Detta inkluderar allt från cyklar, elektriska skateboards, små, elektriska bilar, och även den senaste trenden inom micromobilitet: el-scooters / el-sparkcykel. Syftet med micromobilitetsfordon är att de ska åtgärda ett specifikt problem inom en stads trafikinfrastruktur känt som: “First/Last mile”-problem (“Första och sista milen”-problemet).

Användningen och utvecklingen av micromobilitetslösningar växer kraftigt. I vissa fall till och med för snabbt. Med micromobilitetfordon kan vi skapa ett bättre flöde i trafiken, minskade avgasutsläpp och åtgärda parkeringsbristen som finns i städer då det är ett transportalternativ som minskar antalet bilar ute på vägarna. Men det är fortfarande ett relativt nytt koncept där nya produkter och micromobilitetfordon ibland innebär stora utmaningar. Det senaste inom micromobilitet är kritiken riktad mot el-scooters om hur de är en fara både för föraren själv och andra trafikanter.

En stads första prioritet bör vara att skapa en säker, effektiv och miljövänlig trafik för alla ute på vägarna. Implementeringen av micromobilitetlösningar och fordon är ett steg i rätt riktning. Men processen för att integrera micromobilitetlösninger på en storskalig nivå är både tidskrävande och komplex. SWARCO har en lång erfarenhet av trafiklösningar som stödjer micromobility och vi hjälper dig och din stad att skapa och integrera smarta micromobilitetslösningar och system för en säker trafikmiljö med ett smidigt trafikflöde med ett minskat miljöavtryck.

Micromobilitet fordon | Swarco

Vad är “First/Last mile”-problemet?

FM/LM syftar till en persons första eller sista sträcka på deras resväg mellan till exempel busshållplats och arbete eller hem. Det är dessa två sträckor som innebär ett problem för personer som inte bor eller arbetar på gångavstånd till ett kollektivtrafiksystem. Tyvärr kan inte stadsplanerare helt enkelt skapa fler vägar eller hållplatser för tåg och bussar så att alla kan bo eller arbeta i närheten av en hållplats. Anledningarna för detta varierar från allt till att kostnaden kan vara för stor, till att det är helt enkelt inte genomförbart, eller att det skapar andra icke önskvärda resultat för staden och dess trafik. Den långa distansen mellan hem eller arbete och kollektivtrafik, och bristen på effektiva transportalternativ, avskräcker många pendlare att använda kollektivtrafik och istället välja bilen. Genom att investera i micromobilitetfordon och understödja dem med micromobilitetsystem kan en stad fylla igen detta gap och skapa effektiv dörr-till-dörr transport till fördel för alla involverade och minska antalet bilar ute på vägarna.

El-scootrar

El-scootrar, en välsignelse för vissa, en plåga för andra. Det är en av de senaste trenderna inom micromobilitet som både har blivit högt prisad och lika högt kritiserad.

Prisad för att det har kommit att bli en omtyckt lösning för FM/LM problemet. De skapar förutsättningarna för oss oss att lämna bilen i garaget och med det minska risken för trafikstockning och mindre avgasutsläpp.

Den har samtidigt blivit starkt kritiserad. Exempel på denna kritik är riktad mot “el-scooter krigen” mellan olika el-scooterföretag som försiggår, el-scootrar som ligger kors och tvärs över vägar och trottoarer, och personer som kör vårdslöst och skadar både sig själva och andra i deras omgivning. Micromobilitetfordonet el-scooters är ännu enbart i sin spädbarnsfas och det finns stora utrymmen för förbättring.

Vi på SWARCO innehar både expertisen och resurserna för att lösa dessa problem och utmaningar. Vi är övertygade att micromobilitet är en nödvändig lösning att implementera i stadsmiljöer för att lindra några av dagens stora problem: trafikstockning, parkeringsbrist och stora avgasutsläpp.

SWARCO micromobilitet

Micromobilitet är på hastig uppgång och växer kraftigt, precis som vi på SWARCO gör. Men innan micromobilitet kommer att fungera på en storskalig nivå och integreras i en stad behöver den mogna, utvecklas och optimeras. Med SWARCO kan du förverkliga detta lite tidigare. SWARCO försöker alltid att vara ett steg före och vi har sedan en lång tid tillbaka erbjudit micromobilitetslösningen Green Wave för cyklar. Vi håller för tillfället även på att implementera C-ITS och V2X för micromobilitetfordon. Detta inkluderar signalprioritering via mobilapplikationer för micromobilitetfordon. Mobiler med appen kommer automatisk bli igenkända vid trafikljus och ge dem grönt ljus så fort trafiksituationen tillåter.

Våra smarta trafiklösningar för micromobilitet hjälper stadsplanerare, micromobilitetföretag och allmänheten att ta ett steg mot att skapa morgondagens smarta och gröna städer.

Micromobilitetslösningar för cyklar | Swarco