En kort guide om ITS

ITS – Intelligent Transport Systems, på svenska översätts det till ”Intelligenta Transportsystem”. Vad betyder det? Vad innefattar ett sådant system? Vilka typer av ITS finns det?
Nedan följer en kort genomgång och förklaring om vad ett ITS system är för något, vilken uppgift det har, och vilka fördelar det innebär att investera i ett ITS system.


Vad är ITS?

ITS syftar till den inriktning som använder sig av moderna datorer och kommunikationstekniker, analyser och trafikkontroll för att göra resenärers färder smartare, snabbare, säkrare, bekvämare och bättre för miljön. Dess mål är att formge och leda vår digitala tidsålder framåt och skapa smarta och helintegrerade städer med hjälp av skalbara system och produkter. Detta inkluderar båda teknikerna V2X (Vehicle-To-Everything) och V2I (Vehicle-To-Infrastructure) samt andra elektroniska teknologier. Trådlös teknologi används främst inom ITS för att kunna förena och dela information om plats och fordon mellan alla olika transportmedel och trafikanter (bil som cykel till fotgängare), och till lokala och sekundära infrastrukturer i molnet.


0
 Advanced issue found
 
ITS för trafikstyrning | SWARCO

Lokala intelligenta transportsystem (ITS) innebär bland annat:

 • Reducering av tiden vi står stilla vid rödljus eller i köer efter en trafikolycka
 • Automatisk tullinsamling så att fordon kan snabbare ta sig förbi tullar, och med det undvika trafikstockning och onödiga avgasutsläpp
 • Informationssystem för resenärer i realtid via ett flertal olika kommunikationsmetoder om reseförhållanden som tillåter resenärer att göra smartare val om hur, när och vart de reser
 • Fordonsystem som bistår med kartor, guidar resenärer till sina destinationer och ökar säkerheten genom att automatiskt kontakta räddningsverk då en olycka skett och vart den är

Produkter inom ITS

Kollektivtrafik, parkering, gatubelysning, trafikstyrning, uppkopplad körning, eMobilitet (Electromobilitetslösningar). ITS är ett brett fält som SWARCO har ett stort utbud inom som består av olika produkter och lösningar inom ITS för städer av alla storlekar, former, trafiksituationer och behov.

Exempel på våra produkter inom lokala transportsystem (ITS) är:

 • Trafiksignaler, trafikljus och styrapparater för dem, samt andra tillbehör
 • Olika typer av programvara
 • Bommar
 • Utrustning för detektion och sensorer
 • Elektroniska och digitala skyltar
 • Parkeringslösningar
 • Belysning

ITS för cyklar

Cykling – snabb, effektiv och ett av de mest miljövänliga alternativen inom transport. Med ökad trafik i storstäder och ett ännu större fokus på miljöfrågan är cykeln ett transportmedel värt att ha i åtanke. Att välja cykeln framför bilen är trots allt inte bara ett miljövänligare alternativ. Det minskar även antalet fordon på vägarna som leder till minskad risk för trafikstockningar. Många städer väljer därför att satsa på cykeltrafiken där de anpassar vägar och gator, samt investerar i vägnät, infrastrukturer och tekniska lösningar för att främja cykelkulturen.

Vi på SWARCO är av samma åsikt. Därför har vi även utvecklat lösningar inom ITS för cyklar som hjälper till med att samla in användbar information och data om cykeltrafiken. Denna informationen och statistiken används sedan för att för att utveckla och planera stadens trafik och vägar.

Ett exempel på ITS för cyklar är cykelbarometer eller SWARCO:s cykelapp. Cykelappen skickar prioritetsbegäran till närliggande trafiksignaler vid vägar cyklisten planerar att korsa. Den aktiverar automatiskt tryckknappslådan vid övergångsstället i förväg så cyklisten inte behöver stanna för rött ljus. Appen genererar cykeldata som städerna sedan kan använda för att ytterligare förbättra sin trafik och cykelkultur.ITS för cyklar | SWARCO