En guide till SWARCO:s bus priority - Vad det är och vilka fördelar det innebär för din stad


Kollektivtrafik är en av de mest effektiva lösningarna till det ständigt ökande miljömässiga, ekonomiska och sociala trycken som förekommer inom världens städer. Det vanligaste fordonet inom kollektivtrafik är bussen. Den må ha en lägre kapacitet för passagerare än tåg, men det vägs upp av flexibiliteten den har genom att vara på den faktiska vägen.

Det är numera en universell sanning att kollektivtrafiken alltid bör väljas framför bilen. Fördelarna med kollektivtrafik är bland anant:

  • Ekonomiskt fördelaktigt för samhällen och städer då varje investering i kollektivtrafik främjar den ekonomiska cirkulationen och skapar både jobb och ökar företagsförsäljning och bostadsvärdet för bostäder som är lokaliserade nära kollektivtrafik.
  • Minskar utsläpp då den har bättre transportkapacitet än personbilar.
  • Bättre bränsleeffektivitet per passagerare då det rymms fler passagerare än bilar och andra liknande fordon.
  • Minskad risk för trafikstockning då kollektivtrafik kan transportera fler personer på mindre yta än personbilar.
  • Ökad mobilitet för dem som inte vill eller kan köra bil.
  • Tidseffektivitet då passagerarna kan studera, läsa eller arbeta istället för att behöva fokusera på att köra när de åker kollektivt.
  • Det är en av de säkraste transportalternativen då förare inom kollektivtrafiken får mycket mer träning än den genomsnittliga föraren.

Ovan nämnda fördelar är dock bara en bråkdel av vad kollektivtrafik innebär för en stad. Dessa anledningar är också varför så många av SWARCO:s produkter och tjänster fokuserar på att främja och stödja användningen av kollektivtrafik och andra miljövänliga transportalternativ som cyklar, micro mobility fordon och gångtrafikanter.

En av SWARCO:s främsta lösningar är våra system för bus priority. De ser till att bussen är i tid och skapar en snabb, säker och pålitlig färd. Om kollektivtrafiken kan bli ännu bättre kommer fler personer lämna bilen hemma och istället ta bussen.

Vad är bus priority?

Konceptet bus priority består av en samling teknologier och tekniker som främjar bussar vid korsningar med trafiksignaler. Det handlar till exempel om att ge bussar ett förlängt grönt ljus så de hinner genom nästa korsning eller ett reducerat rödljus. Det finns flera olika typer av bussprioritering, från passiva lösningar som baseras på busstidtabeller, till aktiva lösningar som räknar passagerare och släpper förbi den buss med flest passagerare vid tillfällen då två bussar är vid samma korsning. Bussen med flest passagerare släpps förbi först då dess nytta helt enkelt är högst. Passiva och aktiva lösningar för bus priority kan sammanfattas som:

Passiv bussprioritering handlar främst om att optimera trafiksignalreglering eller koordinera trafikljus på bussens rutt och skapa vad vi på SWARCO kallar: en grön våg. Passiv bussprioritering behöver ingen speciell hårdvara. Den fokuserar istället på att förbättra den generella trafiken längs med bussens rutt baserat på bussens förutsättningar gällande till exempel fart och bussens tidtabell.

Aktiv bussprioritering förlitar sig på konceptet om uppkopplad körning via olika typer av hårdvara som tillåter bussar, trafiksignaler och andra system att kommunicera och koordinera med varandra. Till exempel så kan en trafiksignal identifiera en ankommande buss via GPS-system, vägfyrar eller induktiva slingsystem under vägens yta. Bussen “begär” grönt från trafiksignalen innan den anländer till korsningen och kan köra igenom utan att behöva stanna.

De gamla prioriteringssystemen var allt annat än pålitliga. Hårdvaran var dyr och klumpig, och du kunde inte göra en pålitlig uppföljning om prioriteringssystemet verkligen fungerade eller inte. Lösningarna från SWARCO är ett stort kliv framåt gällande både funktionalitet och pålitlighet. Vår bussprioritering kan ske via virtuella detektorer vilket betyder att nästan ingen hårdvara behövs alls och med det blir kostnaden markant lägre. Du får även tillgång till en stadig ström av pålitlig statistik och data som ger dig möjligheten att kontrollera om prioriteringen fungerar som den ska, eller om det finns något som behöver justeras.

Fördelar med buss- och signalprioritering

Kortare resetider för bussar
Våra egna test visar på att användningen av signalprioritering för bussar har sänkt den genomsnittliga tiden det tar att passera en korsning från 60 till 41 sekunder. Sänkningen är lika med ungefär en tredjedel av den normala tiden. Med andra ord så kommer bussen har sparat in en hel minut var tredje korsning den kör genom.

Förbättrad förhållning till tidtabeller och effektivare anslutningar
Genom att alltid “surfa” på en grön våg med konstant grönt ljus kommer bussarna kunna förhålla sig bättre till tidtabellerna och alltid vara i tid.

Såväl som de tidigare nämnda anledningarna till varför kollektivtrafik alltid bör väljas framför personbilar.


SWARCO:s bus priority

Buss- och signalprioritet är en kostnadseffektiv metod för att optimera kollektivtrafikens mobiliteten, förbättra transporttider och öka dess pålitlighet. En mer attraktiv och pålitlig kollektivtrafik innebär att fler personer kommer att lämna bilen hemma.

Kontakta SWARCO idag för mer information om vår bus priority och vad för typ av olika prioriteringsstrategier det finns.