Den Gröna Vågen för cyklar

I sin simplaste form är en Grön våg en rad av trafikljus som är koordinerade att skapa ett smidigt flöde för trafiken. Genom att hålla en viss hastighet kan trafikanter ”surfa” på en Grön våg av gröna signalanordningar och trafikljus som tillåter dem att ta sig fram utan att behöva stoppa vid korsningar och övergångsställen. Det är ett sätt att främja cykeltrafiken, och ett initiativ till att parkera bilen och sätta sig på sadeln. Vill ni veta mer om SWARCO:s smarta cykellösningar och den gröna vågen för cyklister? Besök vår hemsida eller fyll i vårt kontaktformulär och ställ era frågor..

Allt större krav på miljö- och framkomlighetslösningar

Befolkningen på jorden växer ständigt, och med det en ökad trafik i små som stora städer. För att kunna hantera trafikökningen och vad den innebär behövs innovativa och smarta lösningar.


En av dessa lösningar kallas ”Den Gröna Vågen för cyklister”. Den bidrar inte enbart till en lägre miljöpåverkan och reducerad biltrafik, utan den ökar även själva säkerheten för cyklisterna själva när de är ute och cyklar.

Gröna vågen för cyklister | SWARCO

Hur fungerar den gröna vågen för cyklister i praktiken?

Den gröna vågens främsta uppgift är att hjälpa cyklister hålla ett jämnt tempo anpassat efter trafikljus vid korsningar så de alltid kommer fram när trafikljuset är grönt. Detta görs via LED-ljus på kantstolpar, nedsatta i gatan eller som ”nedräkningssignaler”. Dessa LED-ljus är indikationer om vart den gröna vågen är, och håller sig en cyklist inom den kommer trafiksignalerna under deras resa garanterat vara gröna ända fram till cyklistens slutmål. Detta uppnås då systemet för den gröna vågen för cyklister är sammankopplad med styrapparaterna för trafikljus och andra närliggande signalanläggningar. Genom konstant kommunikation samordnar de den gröna vågen för cyklister.

Bättre synlighet och säkerhet

Då det lönar sig att hålla sig innanför den gröna vågen blir det naturligt att cyklister tar sig fram i grupp. Större grupper innebär också en bättre synlighet och med det en säkrare framfart.

Högersvängar och korsningar

Några av de mest olycksdrabbade situationerna är korsningar och högersvängar. För att säkerställa framfarten av cykeltrafik kan LED-ljus installeras i gatan. Alternativt kan det kompletteras med LED-skyltar som monteras upp på signalstolpar. De informerar bilister om korsande cykeltrafikanter som kan vara svåra att upptäcka i deras döda vinkel.


På samma sätt används VMS:er och andra signalanordningar för den gröna vågen i korsningar vars uppgift är att informera och varna bilförare om cyklister. Skyltarna lyser upp när en cyklist är i ett farligt område och kan anpassas med instruktioner om hastighetsnedsättning eller varningar för bilisterna.

Hoppa upp på cykeln och ”surfa” på SWARCO:s gröna våg

Att välja cykeln framför bilen är i slutändan bra för både kropp och miljö. Några av världens största städer använder sig redan av signalanordningar för den gröna vågen för cyklister bland annat San Francisco, Köpenhamn och Melbourne. Ta steget mot en smartare stad, med bättre flyt i trafiken, och mindre avgasutsläpp.