Öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter med ITS lösningar

Några av de mest utsatta individerna på en stads vägar är vägarbetare och fotgängare; speciellt personer med ett funktionshinder i form av en synskada. Med ITS (Intelligent Transport Systems) och RMS (Road Marking Systems) kan en stad öka sin generella trafiksäkerhet. De säkerställer att vägarbetare kan arbeta tryggt på vägarna, möjliggör att skolbarn kan ta sig till och från skolan på ett säkert sätt, och ökar en synskadad individs mobilitet i vardagen. SWARCO jobbar för att alla personer som befinner sig på vägarna ska känna sig trygga. Vi erbjuder därför ett brett utbud av ITS och RMS system för den smarta stadens trafiksäkerhet och trafikflöde. 

SWARCO:s ITS och RMS system för trafiksäkerhet för gångtrafikanter, vägarbetare och synskadade inkluderar bland annat:

 • Mobila och stationära VMS (Variabla Meddelandeskyltar)
 • Tryckknappar och taktila vägmarkeringar
Tryckknappar för stadsvägar | SWARCO
Flexibel VMS för stadens trafiksäkerhet | SWARCO

VMS

En VMS är en flexibel skylt central inom ITS som bidrar till att förbättra en stads trafiksäkerhet och trafikflöde. Fördelarna med en VMS gentemot en statisk skylt är att informationen på dem går att anpassa efter behov och kan bytas ut via fjärrstyrning i realtid. De kan användas på alla typer av vägar och till varje ändamål. Med högkvalitativ LED-teknik syns de även dygnet runt och på längre håll än en vanlig plast- eller plåtskylt. SWARCO:s VMS är konstruerade av ett robust material anpassad efter det tuffa och varierande klimatet i Norden.

VMS för trafiksäkerhet för säkrare trafik från SWARCO går att använda som:

 • Säkerhets- och hastighetsbegränsningsskyltar: En VMS gör det möjligt att snabbt och enkelt informera förare då till exempel en olycka skett på vägen. Den kan då bistå information om alternativa rutter eller användas för att sänka vägens hastighetsbegränsning. SWARCO erbjuder även specialkonstruerada hastighetsbegränsningsskyltar för skolor som säkerställer skolbarnens passage till och från skolan. Skylten är utrustad med blinkande lampor som innehar en hög synlighet för bilister. Lamporna är aktiva då skolan är pågående och då chansen barn korsar övergångsstället är hög. Skylten har sin egen hastighetsbegränsning som då gäller när lamporna är aktiva. 

 • Varselskyltar: En VMS varselskylt används för att informera förare om rådande vägförhållande, olyckor, och faror som halt underlag, löst grus etc. De gör det möjligt att informera förare om vägförhållanden utan att man fysiskt behöver åka ut och byta skylten eller informationen på den.

 • Hastighetsindikeringsskyltar: En VMS hastighetsindikeringsskylt registrerar ett fordons hastighet på vägen, informerar föraren om deras hastighet, varnar dem då de överskrider vägens hastighetsbegränsning, och ber dem då att sakta ned.

Mobil VMS

Vägarbetare, en av de mest utsatta yrkena i vårt samhälle. De står i många fall och arbetar helt oskyddade samtidigt som bilar rusar tätt förbi dem i hög hastighet. En stad kommer inte undan att reparera eller bygga om sina vägar, vad de kan göra är att säkerställa en trygg arbetsmiljö för vägarbetarna och öka trafiksäkerheten på sina vägar. En mobil VMS är en flyttbar skylt som ofta används vid vägarbeten och olyckor som skett på vägen. Det ger användaren en flexibel lösning för att bistå trafikanter med nödvändig trafikinformation som innebär en högre trafiksäkerhet för vägarbetare och förare, såväl som ett bättre flyt i trafiken. De används för att dirigera om trafiken kring vägarbetet med pilar och meddelanden, sätta nya hastighetsbegränsningar, samt att tacka bilisterna för att de kör mer försiktigt och sin omtänksamhet mot vägarbetarna. En mobil VMS används även för att informera om ruttändringar och kan bistå med tidsuppskattningar för vägen.

SWARCO:s olika mobila VMS för trafiksäkerhet för säkrare trafik inkluderar:

 • En flexibel och integrerad släpvagnsskylt med möjlighet att informera förare om färdtid, upptäcka hastighetsminskning, övervaka trafiken via videokamera, och kommunicera med fordon via ITS-G5 teknologi.

 • Mobil LED-varningsskylt för vägarbeten som varnar förare om kommande hinder och trafikstockning, dirigerar om trafiken, meddelar om ny hastighetsbegränsning, samt informerar om ändringar i färdvägen.

 • Fordonsmonterade VMS för utryckningsfordon, tjänstefordon och vägarbetsfordon används för att bistå förare med nödvändig trafikinformation, dirigerar trafik, samt för att skydda specifika områden och arbetsytor. 
Tryck på knapparna för synskadade | SWARCO
Taktila vägmarkeringar: vägledningssystem för synskadade | SWARCO

ITS och RMS för synskadade

En stads trafiksystem är i många fall baserad utefter att vi kan se och förstå tecken, symboler och bokstäver. Vi har trafiksignaler som visar grönt när du kan korsa gatan. Vägmarkeringar och skyltar som visar vart någonstans du kan korsa gatan, vart och när du får parkera, och vilken bana fotgängare och cyklister ska hålla sig till.

I SWARCO:s utbud av lösningar hittar du produkter anpassade för individer med nedsatt synförmåga. Deras mål är att öka mobiliteten för synskadade och samtidigt skapa en säkrare trafikmiljö när de är ute och går.

 • Tryckknappar:
  En tryckknapp för synskadade underlättar processen att korsa en signalstyrd korsning. Det är en ”allt i ett”-tryckknapp som indikerar korsningsljusets olika faser via LED-ljus. Den har även en integrerad högtalare och vibrationsfunktion som indikerar när det är OK att korsa övergångsstället. På sidan av tryckknappen finns symboler som beskriver övergångsställets utseende. SWARCO:s tryckknapp för synskadade kan också utrustas med blindskrift som informerar om gångbanans riktning. Tryckknappen är vandaliseringssäker och är konstruerad av ett hållbart material utvecklat för det Nordiska klimatet.

 • Taktila vägmarkeringar:
  Taktila vägmarkeringar är ett vägledningssystem för synskadade. Det kan användas både inomhus och utomhus för att guida en synskadad och användas för att bland annat informera om vart övergångsställen eller buss- och spårvagnsstationer finns. Det främjar rörligheten för en individ med nedsatt synförmåga och gör deras tillvaro både säkrare och enklare.