VARIABLA MONTERINGSENHETER

För varje situation

VARIABLA MONTERINGSENHETER För varje situation

SWARCO BASPLATTA TYP II
Lämplig för installation av trafikskyltskombinationer av många olika
storlekar med en höjd över marken på 1500 mm. En rörformad stolpe (Ø 60
mm) fastsätts och lossas med hjälp av en fotdriven spärr
/spak i basplattan. Antalet basplattor kan
justeras efter behov.
Stabilitetsklasser har bestämts i linje med ZTV-SA.
Mått på basplattan: 1950 x 450 mm
Dödvikt: cirka 28 kg
Stående vridmoment mellan 0,268 kNm och 1,44 kNm 7 8

Signs with base plate

TRANSPORTABELT FUNDAMENT
För snabb montering av omdirigeringar, körfältsomläggningar eller överdimensionerade
trafikskyltar på en rörformig stålstolpe eller två rörformade fackverks-
torn. Kanalstålram i omkretsled U 120 med tvärgående
delar, betongklädd med armerad betong B25, 4
schackelöglor och en fästplatta för rörformiga stålstolpar
Ø 108 -152 mm.
Fundamentets storlek: 3000 x 1000 x 120 mm
Total vikt: cirka 760 kg

Sign foundation

GST SKYLTSTÖD
Med en stolpe på Ø 60 mm och en SM-klämma Ø 60 mm blir GST-
skyltstödet en universell stödstruktur i bygg-
platsområdet för skyltar upp till 2,5 m2 med 1500 mm markfrigång.
Beroende på den valda belastningen på TL-säkerhetsbasplattorna, kan
stabilitetsklasser K4 upp till större än K9 realiseras i enlighet
med TL-installationsenheter # 97. Montering av stödet och isättning
av stolpen med en fastsatt skylt utförs enkelt tack vare
rörets monteringsposition.
Mått på enheten: 2750 x 560 x 135 mm
Dödvikt cirka 68 kg

VARIABEL OMDIRIGERINGSTAVLA
SWARCO:s variabla omdirigeringstavla har en specialprofilerad aluminiumram
på framsidan med vävt trådnät tillverkat av PVC-klädd
kabel. Den förberedda informationstavlan kan enkelt monteras,
demonteras eller uppdateras på denna ram.
Storlek: 1875 x 1250 mm, folie typ 1 eller typ 2

Portable signs