SYLVIA

Kontrollmetod för samordnad och trafikaktiverad styrning

SYLVIA Kontrollmetod för samordnad och trafikaktiverad styrning

SYLVIA + är en beprövad kontrollmetod för planering av samordnad och trafikaktiverad styrning. Den finns som tilläggsmodul för trafikplaneringsprogrammet LISA+.
 
FÖRDELAR

SYLVIA+ är en styrmetod baserad på signaltidpunktsplanering. Den kombinerar fördelarna med en standardiserad, parameterbaserad metod med flexibiliteten hos de anpassningsbara logikerna som skapats i LISA+. Dess speciella styrka är genomförandet av trafikaktiverad, samordnad styrning.