KSR

Prioriterade system för kollektivtrafik

KSR Prioriterade system för kollektivtrafik

När du väljer KSR får du marknadens modernaste kollektivtrafiksystem.

Korta transporttider är ett viktigt incitament för medborgarna att byta till bussar och tåg. För operatörer innebär ett snabbare och jämnare kollektivtrafiksystem betydande besparingar i driftskostnaderna. Samtidigt är ett välutvecklat buss- och tågnät en försäkring för en hållbar förbättring av föroreningsnivån i städerna.


Accelerationssystemet för kollektivtrafiken KSR är utformat för alla vanliga, radiodatabaserade trafikljussystem.


INFRARÖD RADIOSIGNALSPRINCIP:
För lokal synkronisering används en infraröd lokaliseringenhet i området strax före en korsning. När kollektivtrafikfordonet kommer in i området överförs de rapporteringspunkter som krävs för att kommunicera med trafikljussystemet från enheten till fordonet. Med hjälp av radiomeddelanden skickar fordonet nu motsvarande information vid respektive rapporteringspunkter till trafikljussystemet.


AUTOMATISK FORDONSPROCESS:
Alla rutter och rapporteringspunkter lagras i fordonets inbyggda dator. Positionen bestäms med hjälp av en odometer och den logiska platssynkroniseringen vid busshållplatserna. Trafikljusbegäran överförs från den inbyggda datorn och lagras.


D-GPS (Differential Global Positioning System):
Fordonets fysiska placering sker med hjälp av ett satellitbaserat positionssystem. När fordonet når de motsvarande koordinaterna skickas datameddelanden för styrning av trafikljussystemet till styrenheten.

Teknisk information

KSR DF-MODEM:

Överföringsmetod

simplex (valfri halv duplex)

Överföringshastighet

bytbar 1 200 bit/s eller 2 400 bit/s

Moduleringsmetod

FFSK (enligt VdV)

Moduleringsfrekvens för logisk "etta"

1 200 Hz för 1 200 bit/s och 2 400 bit/s

Moduleringsfrekvens för logisk "nolla"

1 800 Hz för 1 200 bit/s; 2 400 Hz för 2 400 bit/s

Datagränssnitt till KSR CPU

CAN-Bus

Energiförbrukning

20 W typisk

Meddelande och protokollagring

8 000 poster minimum

INKOMMANDE SPÄNNING:

Strömförsörjning

primärpulsad omkopplingstillförsel

Mått

3 höjdenheter, 8 djupenheter

Spänningar

+24 V, total effekt: 60 W

MEKANISK KONSTRUKTION:

Mekanisk design

19-tums ställkomponenter, 3 höjdenheter

Bredd

beroende på expansionsnivå, från 42 djupenheter

Drifttemperaturens omfång

-20 ° C till + 70 ° C (omgivande)

BASVERSION KSR (MINIMAL EXPANSIONSNIVÅ):

Serie:

1 strömförsörjning, 1 masterbakplatta (CPU), 1 slavbakplatta (radiodatamodem)

Parallell:

1 strömförsörjning, 1 masterbakplatta (CPU), 1 slavbakplatta (radiodatamodem), 1 I/O 64

Utbyggbar genom slavbakplattor sida vid sida

KSR CPU:

AMD Elan 520

133 MHz

CompactFlash Card tillval

8 MB till 1 GB

EPROM-kapacitet tillval

256 kByte

Datasäkerhet

GoldCap ombord för RAM och RTC

Vakthund

GRÄNSSNITT:

Seriella gränssnitt

6 x RS 232, valfritt RS 422, RS 485, 20 mA

Parallell ingång/utgång:

Parallella ingångar/utgångar

192 kanaler

Ingångar

optokopplare isolerad

Utgångar

optokopplare isolerad

Normal drift

Statusvisning av ingångar/utgångar med LED, komponentstatusdisplay