Dynamisk trafikstyrning

Som reagerar på den aktuella trafiksituationen.

Användningen av hög energieffektiva LED variabla meddelandeskyltar (VMS) i samarbete med trafikstyrning och övervakning möjliggör överföring av dynamisk information till trafikanterna i linje med den aktuella trafiksituationen. Hastighetstrattar hjälper till att undvika kollisioner bakifrån när trafikflödet stoppar upp. Under rusningstid kan den hårda axeln flexibelt tilldelas status för ett extra körfält, vilket ger ytterligare 25% kapacitet på det befintliga vägnätet. Dynamiska vägruttinformationspaneler anger alternativa ruter vid trafikstockningar eller vägblockeringar. Rörlig invägningsteknik används för att övervaka lastbilar med tung lastbil.

0
 Advanced issue found
verified_user

 Ökad

Säkerhet

public

Miljövänligt

wb_sunny

Harmoniserad

Trafikflöde

swap_calls

Dynamisk

System

Huvudapplikationer