Avancerade trafikstyrningssystem (ATMS)

Den integrerade metoden för trafikstyrning.


Det avancerade trafikstyrningssystemet (ATMS) betraktar på ett holistiskt sätt aspekterna av motorvägs- och tunneltrafik.
Detta inkluderar både trafikantens och motorvägsoperatörens perspektiv. 

Byggd kring ett centralt mjukvarusystem använder ATMS data från olika detektorer och sensorer, kommunicerar
med trafikskyltarna (RSU) och ger trafikinformation. ATMS spelar därför en viktig roll för att skapa säkrare
körförhållanden och samtidigt minska utsläppen.

Baserat på flera decennier inom detta området, erbjuder SWARCO:s motorvägs- och tunnelexperter rådgivning inom planering och konstruktion av moderna motorvägs- och tunnelstyrningssystem. I utvalda länder fungerar SWARCO som en systemintegratör som tillhandahåller hårdvaruinfrastruktur och mjukvarulösningar för att hantera scenarier med interurban trafik.

Realtidsdata


Ny Teknik


Integrerad
System


Support
Tjänster


Minskad
Utsläpp


Skyddade
investeringar