Parking Guidance

Det snabba och bekväma sättet att hitta parkeringsplatser


Att kunna hitta och navigera till en lämplig ledig parkeringsplats i staden, med sitt begränsade utrymme, kan vara stressande och ta tid när allt du vill är att komma fram. Att tillhandahålla data och tydlig skyltning till närmaste parkeringsplats samt information om antalet lediga parkeringsplatser på gatan eller i en parkeringsanläggning är nyckeln till att minska tiden för hitta ledig p-plats, vilket  leder till en minskning av trafikvolym, utsläpp samt hjälper till att minska buller.Lösningar för parking guidance

SWARCO:s parkeringslösningar för parking guidance är skapade av ett antal komponenter. Du kan ta varje komponent separat eller bygga en komplett integrerad parking guidance lösning.


Parking Guidance

Parking Guidance är kärnan i vår lösning och levereras antingen som en molnbaserad lösning eller på lokal server hos kunden. Mjukvaran är hårdvaruoberoende, vilket innebär att du kan använda befintliga detektorer, men kan vi också tillhandahålla mjukvaran som ett komplett paket. Mjukvaran samlar in data, distribuerar data till skyltarna, gör det möjligt för operatören att konfigurera eller återställa skyltar samt tillhandahålla data som kan användas för rapportering och statistisk analys.

Hårdvara för parking guidance

Som ett komplement till SWARCO:s mjukvara tillhandahåller vi även detekteringsteknik som indikerar om en parkeringsplats är upptagen eller ej. Uppgifterna kan komma från många källor, men när den har samlats in kan den delas med tredje part eller användas för att ge innehåll till motorvägsskyltar, vid infarten till p-anläggningar eller inne på parkeringen, för att hjälpa dig till ett specifikt område eller till och med en specifik del av parkeringen.
För p-anläggningsägare som vill ta integrationskonceptet längre finns möjlighet integrera belysning, rörelsedetektorer fotgängare, parkeringsstyrningssystem och fastighetshanteringssystem för att minska den totala energianvändningen av anläggningen, vilket sparar upp till 80% av energin i anläggningen.
Referenser

För parking guidance system

Komponenter i lösningen för parking guidance


Information för att hitta en parkeringsplats | SWARCO

Integrerad information

Få eller ingen startar och slutar sin resa på en parkeringsplats. Att hitta en parkeringsplats där du vill ha det, oavsett om det ligger precis intill din destination eller om det är en del av en resa med olika transportalternativ, kan tyvärr vara en mycket stressande del av resan. Information om var det finns parkeringsmöjligheter och områdena där det är bäst chans att hitta p-plats vid den tid som passar kräver uppgifter om tillgängligheten av platser. När staden har korrekt data kan denna sedan kommuniceras till förare på alla sätt från fysiska skyltar, webbtjänster, i en app eller direkt i fordonet via navigationssystemet ombord.
1
Skyltar för Parkeringsanvisning | SWARCO

Skyltar

Stadens myndigheter har ett behov av att förse alla trafikanter med information så att dessa kan välja rätt p-plats. Information om lediga parkeringsplatser kan kommuniceras direkt till fordonets navigationssystem, men även skyltar behövs.

Skyltar kan användas som en del av ett stadsomfattande system eller ett specifikt för flygplats. I en sådan lösning kan föraren hänvisas till en del av staden där det finns lediga platser eller informera om att en parkeringsplats för närvarande är stängd. När föraren kommer närmare sin slutdestination kan skyltarna börja visa mer detaljerad information, från att endast visa "Lediga platser" till detaljerad information om antalet lediga platser på varje plan i ett parkeringshus med flera våningar.
Parkeringsanvisning för ledig parkering | SWARCO

Vägledning i staden staden

Vägledning till en ledig parkeringsanläggning måste vara enhetlig. Oavsett om gatuparkering eller parkering i en anläggning är det föredragna alternativet så är det bättre att ansluta alla p-platser än att hantera dessa som separata instanser. SWARCO har levererat stora parkeringssystem i Tyskland, Nederländerna och Sverige. Vi har också levererat system för parking guidance i flera städer i Storbritannien, för större köpcentrum och även till ett antal flygplatser i Norden.

Parkeringsanvisning för ledigt utrymme i en parkeringsanläggning | SWARCO

Vägledning i parkeringsanläggning

Att hitta en parkeringsplats nära destinationen är en viktig del av resan. För en första-gångs-besökare, eller en besökare med särskilda behov, räcker det inte att veta att det finns lediga platser. Det är lätt att gå vilse i en parkeringsanläggning. Därför är många anläggningar utrustade med system för detektion av varje individuell p-plats kombinerat med konfigurerbar vägvisning från infart, till våning, till p-plats.

Parkeringsoperatörer kan använda datat för att hjälpa och vägleda kunder  till sin bil, för att säkerställa att det finns tillräckligt med specialparkeringar tillgängliga, och för att förbättra trafikflödet runt anläggningen så att utsläppen minimeras.


Fördelar

airline_seat_recline_normal

För resenärer

 • Tydlig skyltning till den lämpligaste parkeringsplatsen
 • Tydlig skyltning till ledigt område
 • Sparar tid år förare
 • Data i realtid för korrekt vägvisning


settings

För anläggningsägare

 • Nöjdare, mindre stressade besökare
 • Bättre utnyttjande av körfälten i anläggningen
 • Tydlig markering av specialplatser
 • Effektivare användning av parkeringsanläggningen
 • Potential att spara energi
 • Detaljerad data om nyttjande
 • Data direkt till centrala trafikledningssystem
spa

För staden

 • Trafik dirigeras direkt till lediga platser
 • Minskning söktrafik (fordon som letar parkering)
 • Bättre trafikflöde
 • Minskning av trängsel
 • Minskning av buller och luftföroreningar