SWARCO styrker sin posisjon ved oppkjøp av Dynniq


SWARCO AG har kunngjort at de har kjøpt 100% av Dynniq Mobility som er den største forretningsenheten i Dynniq med 1100 ansatte og ca. 2 milliarder i omsetning. Dynniq, med hovedkontor i Amersfoort, har totalt 39 lokasjoner i Nederland, Storbritannia, Irland, Finland, Belgia, Polen, Kroatia, Danmark, Sverige og Litauen, med en sterk markedsposisjon innen trafikkstyring for by og motorvei, veibelysning,  samt betydelig kompetanse på styring av store infrastrukturprosjekter. 


Hva vil dette si for SWARCO Norges kunder? 

Vi stilte daglig leder i SWARCO Norge AS,  Ørjan Hegg, noen spørsmål om hvordan han tror oppkjøpet vil påvirke SWARCO Norge, vårt marked og våre kunder.
​​​​​​​
​​​​Ørjan Hegg, Daglig leder i SWARCO Norge AS

Hvilken effekt forventer du oppkjøpet av Dynniq vil ha for SWARCO Norges kunder? 

Tradisjonelt har vår spisskompetanse vært på hardwaresiden. SWARCO Norge har levert, installert og vedlikeholdt pålitelige systemer og løsninger til norske byer og veier helt siden 2003. I takt med den teknologiske utviklingen har vi fokusert på å utvikle tjenestetilbudet vårt til å møte dagens krav til grønne, skybaserte integrerte løsninger som både er kostnadseffektive og driftssikre. Ved oppkjøpet styrker vi nå tjenesteporteføljen med spisskompetanse på å ta i bruk teknologisk utvikling på softwaresiden og får samtidig en bredere produkt og systemportefølje. Sammen med økt kompetanse og ressurser både innen personell og produksjon utgjør dette naturligvis en betydelig fordel for våre kunder, ved at de får en solid og langsiktig totalleverandør som kan tilby et bredt spekter av verdiøkende tjenester.  

Dynniq Mobility tilfører SWARCO Gruppen rundt 1100 kolleger, og inntekter over € 200 millioner. Hvilken effekt tror du oppkjøpet vil ha for SWARCO som organisasjon? 

Gjennom oppkjøpet av Dynniq Mobility vil SWARCO styrke sin posisjon innen ITS industrien betydelig. Med flere ITS eksperter vil vi kunne sette ytterligere fart på utviklingsprosesser enten på produkt, system eller tjenestesiden. Kompetansen og soliditeten gjør oss til en attraktiv arbeidsgiver. Vi vil gjennom oppkjøpet også få tilgang til allerede etablerte produkter og løsninger som Dynniq har utviklet og forvaltet i mange år. Vi har nå en unik mulighet til å kunne velge det beste fra to selskaper og styrke vår posisjon høyere oppe i verdikjeden. 

Det er fremdeles mange oppgaver som gjenstår i forbindelse med integrasjon og sammenslåing av selskapene, og vi vil naturligvis informere om dette fremover.