Mikromobilitet: Løsningen på «First & Last mile»-utfordringen

Mikro (fra det greske ordet mikrós, som betyr «liten») mobilitet refererer til lette kjøretøy som er utformet for å frakte én eller to passasjerer. Dette inkluderer alt fra sykler, elektriske skateboard og små elektriske biler til den siste trenden innenfor mikromobilitet: elektriske sparkesykler. Formålet med mikromobilitetskjøretøy er å fylle tomrommet i trafikken i en bys infrastruktur, også kjent som «First/Last mile»-problemet.

Bruken og utviklingen av mikromobilitetsløsninger og kjøretøy øker raskt. I noen tilfeller øker det for raskt. Det fører med seg mange fordeler i form av å skape bedre trafikkflyt i en by, redusere utslipp og tilby en alternativ form for transport, men nylig har det oppstått noen svakheter ved bruken av mikromobilitetskjøretøy. Den nyeste kritikken er rettet mot elektriske sparkesykler og hvordan de er en fare for både føreren selv og andre fotgjengere.

Det første målet for en by er å skape en trygg, effektiv og miljøvennlig trafikksituasjon for alle som er ute på veien eller gangveien. Mikromobilitetsløsninger og -kjøretøy er et steg i denne retningen. Men prosessen med storskalaendringer, der mikromobilitetskjøretøy integreres på en effektiv måte, er en prosess som er både tidkrevende og komplisert. Med SWARCO kan du gjøre denne prosessen både enkel og effektiv. Vi kan hjelpe deg og din by med smarte mikromobilitetsløsninger og -systemer, og skape et trygt trafikkmiljø med god trafikkflyt og minimale miljømessige fotavtrykk.

Hva er «First/Last mile»-utfordringen?

FM/LM-utfordringen henviser til utfordringen i en bys infrastruktur med at ikke alle kan bo eller jobbe i gåavstand fra et offentlig transportsystem. Dessverre kan ikke byplanleggere bare lage nye veier eller stoppesteder for tog og busser, ettersom utgiftene kan bli for høye, det er ikke gjennomførbart, eller det skaper andre uønskede effekter. Dette gjør at mange pendlere velger bort offentlig transport og bruker bilen i stedet, og på den måten videreføres problemene innenfor urbane områder og byer når det gjelder trafikkork, parkeringsproblemer og forurensning. Ved å investere i mikromobilitetskjøretøy og mikromobilitetssystemer som støtter dem, kan byen fylle tomrommet og skape effektive transportformer fra dør til dør som er fordelaktige for alle involverte.

Elektriske sparkesykler

Elektriske sparkesykler – en velsignelse for noen, en forbannelse for andre. Dette er en av de nyeste trendene innen mikromobilitet som har blitt både kritisert og rost. Rost fordi det er en super løsning for de korte turene mennesker tar i hverdagen, og det gjør at vi kan la bilen stå i garasjen, noe som bidrar til å dempe trafikkbelastningen og redusere utslipp. 

Samtidig blir det sterkt kritisert, for eksempel for «krigen om elektriske sparkesykler» mellom ulike elsparkesykkel-selskaper, elsparkesykler som står eller ligger midt i veien eller i fotgjengerfeltet, og mennesker som kjører uvørent og skader seg selv eller andre. De mikromobile kjøretøyene elsparkesykler er fortsatt bare på spedbarnstadiet, og det er derfor rom for store forbedringer.

Hos SWARCO har vi både ekspertisen og ressursene til å bidra til å løse disse utfordringene. Vi har virkelig tro på at mikromobilitet er en nødvendig del av løsningen som må introduseres i urbane områder for å bidra til å lette noen av de nåværende problemene: trafikkork, mangel på parkeringsplasser og for store utslipp av avgasser.

SWARCO mikromobilitet

Mikromobilitet vokser stadig, akkurat som SWARCO selv. Men bruk av mikromobilitet i stor skala må fortsatt modnes og optimaliseres før det vil være mulig å gjøre det til en fullt integrert del av en by. Med SWARCO kan du få dette til å skje litt før. SWARCO prøver alltid å være ett steg foran, og vi har i lang tid tilbudt mikromobilitetsløsninger i form av en «grønn bølge for sykler». Vi jobber nå også med å implementere C-ITS og V2X for mikromobilitetskjøretøy. Dette inkluderer mobilapplikasjoner med signalprioritet for mikromobile kjøretøy. Mobiltelefoner med denne applikasjonen vil automatisk gjenkjennes når de nærmer seg et trafikklys, og påvirke det til å bli grønt i den aktuelle kjøreretningen.

Våre smarte trafikkløsninger for mikromobilitet hjelper byplanleggere, mikromobilitetsselskaper og allmennheten med å ta steget mot å skape fremtidens smarte og grønne byer.