INES

Det intelligente adaptive trafikkontrollsystemet

INES Det intelligente adaptive trafikkontrollsystemet

INES + er en adaptiv nettverksregulator som er uavhengig av produsenter. Det er fleksible, åpne grensesnitt garanterer en enkel integrering i eksisterende trafikkstyringssystemer. Den forståelige, modulære strukturen til INES + -regulatoralgoritmen kan tilpasses et bredt spekter av behov som er spesifikke for prosjektet. Det nettbaserte brukergrensesnittet gjør det enkelt å betjene nettverksregulatoren.

Fordeler

INES + forbedrer ytelsen til lokale adaptive regulatorer ved å identifisere og omfordele ubrukte grønne tider INES + sørger for at like mye grønn tid er gitt, slik det er nødvendig for forventet kjøretøytelling.

INES + optimaliserer kompensasjonen for koordinerte regulatorer for å øke kvaliteten på dine grønne bølger. Ved å endre prosjektspesifikke parametere ved kjøring, gir INES + mulighet for et stort antall individuelle løsninger for å optimalisere trafikken.