SKILT FOR GATENAVN

Viser veien

SKILT FOR GATENAVN Viser veien

SWARCOs omfattende utvalg av skilt for gatenavn inneholder de følgende tre systemer:

  • DAMBACH-Noval-systemet
  • Alu-C rammesystem og
  • Dambach City Design

I henhold til forvaltningsforskriften til den tyske vegtrafikkforordningen (VwV - StVO) skal gatenavnet skiltes enten med svarte bokstaver på hvit bakgrunn eller med hvite bokstaver på en mørk bakgrunn. Vi anbefaler at du bruker svarte bokstaver / hvit bakgrunn, i samsvar med urbane skilt. Hvis gatenavnene er festet til stolper ved korsveier eller veikryss, må de ha bokstaver på begge sider.

Synlighet og lesbarhet av gateneskiltene om natten er sikret ved hjelp av et delvis eller helt reflekterende design.