NEXT OBU GUI

AVM ombord-enhet

NEXT OBU GUI AVM ombord-enhet

NEXT OBU GUI er et intuitivt og brukervennlig app-stil drivergrensesnitt.

Designet for Android og organisert for å markere de viktigste temaene og ha lettere tilgang til de viktigste funksjonalitetene.

Det er et fullt systembasert kontrollgrensesnitt, konfigurerbart og flerspråklig.

Kan fungere på samme plattform med NEXT OBU CORE eller over en annen plattform (enhver Androiod-enhet) som er koblet til via LAN eller WLAN til NEXT OBU CORE. Linux-versjon (nettbasert) under utvikling.

NEXT OBU GUI er fullt kontrollerbar, konfigurerbar og oppgraderbar fra sentralsystemet.

touch_app

App stil brukergrensesnitt

done

 Enkel pålogging, enkel bruk

feedback

Hovedinformasjonen er uthevet


phonelink_setup

 Full kontroll over bussutstyr