OVERGANGSSIGNAL FOR FOTGJENGER I LED

Forbedret sikkerhet for fotgjengere

OVERGANGSSIGNAL FOR FOTGJENGER I LED Forbedret sikkerhet for fotgjengere

For å forbedre synligheten til fotgjengeroverganger anbefales det å bruke internt opplyste overhengende skilt i tillegg til konvensjonelle trafikkskilt. Den resulterende effekten har en meget positiv innvirkning på trafikksikkerheten.


SWARCOs overgangsskilt for fotgjengeroverganger er godkjent av det tyske vegforskningsinstituttet og er i samsvar med DIN EN 12899 og DIN EN 67528. Det er av stor betydning for SWARCO å bruke høyt resirkulerbare materialer. Energisparende LED-teknologi brukes til å beskytte miljøet og redusere kostnadene.


Lang drift
Liv


Fullstendig
Resirkulerbar
​​​​


 Optimal
Belysning

  • optimal belysning av fotgjengerovergang
  • lang levetid
  • ingen utskifting av armatur påkrevd
  • lengre vedlikeholdssykluser lønner seg til tross for høyere anskaffelseskostnad for LED armaturer
  • fullstendig resirkulerbar

Downloads

Downloads