OVERGANGSSIGNAL FOR FOTGJENGER I LED

Forbedret sikkerhet for fotgjengere

OVERGANGSSIGNAL FOR FOTGJENGER I LED Forbedret sikkerhet for fotgjengere

For å forbedre synligheten til fotgjengeroverganger anbefales det å bruke internt opplyste overhengende skilt i tillegg til konvensjonelle trafikkskilt. Den resulterende effekten har en meget positiv innvirkning på trafikksikkerheten.


SWARCOs overgangsskilt for fotgjengeroverganger er godkjent av det tyske vegforskningsinstituttet og er i samsvar med DIN EN 12899 og DIN EN 67528. Det er av stor betydning for SWARCO å bruke høyt resirkulerbare materialer. Energisparende LED-teknologi brukes til å beskytte miljøet og redusere kostnadene.

sync

Lang drift
Liv

local_florist

Fullstendig
Resirkulerbar
​​​​

wb_sunny

 Optimal
Belysning

Downloads

Downloads