LED-SIGNAL FÖR ÖVERGÅNGSSTÄLLE

Förbättrad säkerhet för fotgängare

LED-SIGNAL FÖR ÖVERGÅNGSSTÄLLE Förbättrad säkerhet för fotgängare

För att förbättra övergångsställens synlighet rekommenderas internt upplysta overheadskyltar utöver konventionella vägskyltar. Den resulterande effekten har en väldigt positiv inverkan på trafiksäkerheten.


SWARCO:s oveheadskylt för övergångsställen är godkänd av det tyska vägforskningsinstitutet och överensstämmer med DIN EN 12899 och DIN EN 67528. Det är viktigt för SWARCO att använda mycket återvinningsbara material. Energisparande LED-teknik används för att skydda miljön och minska kostnaderna.


Lång drift
Livslängd


Fullt
återvinningsbar
​​​​


 Optimal
belysning

  • optimal belysning av fotgängarövergången
  • lång livslängd
  • inget byte av armatur krävs
  • längre underhållscykler lönar sig trots högre förvärvskostnader för LED-armaturer
  • helt återvinningsbar

Downloads

Downloads