Produksjon og montering

Her jobber man direkte med produksjonen av våre produkter, for eksempel med produksjon av parkeringsveiledningskomponenter eller montering av trafikklys.


Stillinger innen dette fagfeltet: montør, tilrettelegging for ansatte, ordrekoordinator, logistikkansatt og mange flere.