Dynamisk trafikkontroll

Reagerer umiddelbart på trafikkforholdene.


Bruken av svært energieffektive variable skilt (VMS) med LED, gjør det mulig å formidle dynamisk trafikkinformasjon til de som kjører, basert på trafikksituasjonen. Hastighetstrakter bidrar til å unngå kollisjoner påkjørt bakfra når trafikkstrømmen stopper. I løpet av rushtiden kan veiskulderen brukes til ekstra kjørefelt, noe som gir  25% økt kapasitet på eksisterende veinett. Skilt med dynamisk rutevalg indikerer alternative ruter dersom det oppstår trafikkork eller veiblokkeringer. Veiingsteknologi brukes til å overvåke overlastede lastebiler.


verified_user

Økt

Sikkerhet

public

Miljøvennlig

wb_sunny

Harmonisert

Trafikkflyt

swap_calls

Dynamiske

Systemer