SWARCO - koblingspunktet for tilkoblet trafikk

Det blir gjort en intensiv innsats for digitalisering av veitrafikk i Sverige, Skandinavia og Europa. Trafikklys, motorveisystemer, trafikklukkingskjøretøy og massetransitt blir tilkoblet og data deles. En sterk kraft i denne utviklingen er selvsagt utviklingen av autonome kjøretøy, samt trender innen smart byer og moderne mobilitetstjenester.

SWARCO deltar i flere forskjellige prosjekter der den digitale trafikkinfrastrukturen blir formet og implementert.

Digital demo Stockholm - Smarte trafikklys

Stockholm har en visjon om å bli verdens smarteste by innen 2040. Som et aspekt av dette, er det en rekke demonstrasjonsprosjekter på vei. Et av disse prosjektene er for smarte trafikklys. En smart byløsning blir testet med regulering av innkommende trafikk, nettverkslyskryss og prioritet for masseforsendelse, alt for å forbedre trafikkforholdene i et nabolag i Stockholm sentrum.

Drive Sweden KRABAT

Drive Sweden er et nasjonalt strategisk innovasjonsprogram for mobilitet og bærekraftige byer. Et av prosjektene på Drive Sweden er KRABAT, som skal lette trafikklys og dele dataene med trafikanter, inkludert bilindustrien.

Nordic Way 2

Nordic Way var et EU-pilotprosjekt gjennomført i 2015-2017. Formålet var å teste tjenester i C-ITS (Cooperative Intelligent Transport Systems). Arbeidet fortsetter nå på Nordic Way 2, med målsetning om å gjennomføre fungerende C-ITS standardiserte tjenester i de fire nordiske landene permanent. Først på nordisk nivå og deretter på europeisk.

Alle prosjektene ovenfor foregår i samarbeid mellom offentlig sektor / veivirksomhet (byer / kommuner og svensk transportadministrasjon), bilindustrien (Volvo AB, Volvo Cars, Scania, etc.), forskningsinstitusjoner (Royal Institute of Teknologi, Chalmers, RISE) og SWARCO. Flere av prosjektene er helt avhengig av SWARCOs deltakelse.

Prosjektene gjennomføres i perioden 2017-2021.