SWARCO i centrum för den uppkopplade trafiken

I Sverige, Norden och Europa pågår febril aktivitet för att digitalisera vägtrafiken. Trafiksignaler, motorvägssystem, trafikavstängningsfordon och kollektivtrafik kopplas upp och data tillgängliggörs. En stark drivkraft för denna utveckling är naturligtvis utvecklingen av autonoma fordon, men också trender inom området Smarta städer och moderna mobilitetstjänster.

SWARCO deltar i flera olika projekt där den digitala trafikinfrastrukturen utformas och implementeras.

Digital Demo Stockholm - Smarta trafikljus

Stockholms stad har en vision om att vara världens smartaste stad 2040. Som ett led i detta görs ett antal demoprojekt. Ett av dessa är Smarta Trafikljus där en Smart city-lösning med reglering av infartstrafik, uppkopplade trafiksignaler och kollektivtrafikprioritet ska testas med syftet att förbättra trafiksituationen inom en stadsdel i centrala Stockholm.

Drive Sweden KRABAT

Drive Sweden är nationellt strategiskt innovationsprogram inom området mobilitet och hållbara städer. Ett projekt inom Drive Sweden är KRABAT där trafiksignalerna ska kopplas upp och dess data skall göras tillgänglig för vägens användare, dvs. trafikanterna i form av fordonsindustrin.

Nordic Way 2

2015-2017 genomfördes ett EU-pilotprojekt med namnet Nordic Way. Syftet var testa tjänster inom C-ITS (Cooperative Intelligent Transport Systems). Arbetet fortsätter nu i Nordic Way 2 där målet är att inom de 4 nordiska länderna införa fungerande C-ITS-tjänster som kan permanentas och standardiseras. Först på nordisk och sedan på europanivå.

Samtliga ovanstående projekt är samarbeten mellan samhället/väghållarna, (städer/kommuner och Trafikverket), fordonsindustrin (Volvo AB, Volvo Cars, Scania m.fl.), forskningen (KTH, Chalmers, RISE) och SWARCO. I flera fall är projekten helt beroende av SWARCOs medverkan.

Projekten pågår 2017-2021.