Liikenteen havainnointi muodostaanykyaikaisen liikenteenhallinnanja liikenteenvalvonnan perustan. Kohdennettuja toimenpiteitä varten tarvitaanoikeaa tietoa liikenneverkosta - reaaliajassa. Näitä liikennetietoja saadaan yleensä antureista ja ilmaisimista, liikennekameroista, merkinantolaitteista (esim. liikennevaloista) ja muista lähteistä. Uusimmat tekniikat ja järjestelmät, jotka tarjoavat tietoa liikenteenohjausta varten, perustuvat Bluetooth®:iin tai Floating Car Dataan (FCD) - ja ne rikastuttavat liikenteenhallintaa uusilla ohjausmahdollisuuksilla.


"Nykyaikaiseen liikenneinfrastruktuuriin kuuluu älykkäitä liikennejärjestelmiä, jotka taltioivat ja käsittelevät kaikki olennaiset liikennetiedot reaaliajassa. Nämä tiedot ovat välttämättömiä ennakoivaa liikenteenohjausta varten, ja niitä käytetään myös eri liikennemuotojen verkottamiseen. Erityisesti erittäin ruuhkautuneet infrastruktuurit ovat riippuvaisia tietoon perustuvasta liikenteenohjauksesta. Älykkään ohjauksen avulla voidaan ylläpitää liikennevirtaa, vähentää (tai välttää) ruuhkia, ohjata liikennereittejä uudelleen ja antaa liikennevaroituksia ajoissa."

Michael Schuch, operatiivinen johtaja (COO)

Miksi liikenteenohjausta?


Liikenteenohjauksen tavoitteet ovat sopusoinnussa niiden vaatimusten kanssa, joita kaupungit ja kunnat asettavat kautta maailman nykyaikaiselleliikenteenhallinnalle. Yhteenvetona voidaan todeta, että älykkäällä liikenteenohjauksella tulisi edistää tai tukea seuraavia tavoitteita:

 • Liikenteen sujuvuuden ylläpitäminen
 • Ruuhkien vähentäminen (tai välttäminen)
 • Liikenneturvallisuuden parantaminen
 • Logistiikan tehokkuuden lisääminen
 • Polttoaineen kulutuksen vähentäminen

Nykyaikaisella liikenteenohjauksella on useita tehtäviä näiden ja muiden tavoitteiden saavuttamiseksi.


Liikenteenvalvonnan tärkeimmät ominaisuudet


Reaaliaikainen liikenteen havainnointi

Liikennöinnin valvonta

Liikennetietojen keruu

Liikennediagnostiikka

Videohallinta


Lokitietojen keruu


Liikenteenohjaus: SWARCO-ratkaisut

SWARCO tarjoaa laajan valikoiman ratkaisuja, ohjelmistoja ja laitteistoja liikenteenohjaukseen.

Reaaliaikainen liikenteen havainnointi

Valo-opastinten, ohjainten ja ilmaisinasemienantamat liikennetiedotkootaan yhteen ja normalisoidaan, jotta saadaan reaaliaikainen yleiskuva tämänhetkisestä liikennetilanteesta - ja jotta siihen voidaan tarvittaessa reagoida.Hyvä tietää: Kaikkien tietoja tuottavien signaaliryhmien (anturit, kamerat, ilmaisimet jne.) tila noudetaan reaaliajassa ja asetetaan saatavilleaikaperusteisena kaavionaja historiallisena arkistona.

Liikennöinnin valvonta

Ratkaisu yhdistää suuren määrän kenttälaitteita ja ulkoisia järjestelmiä.Käyttäjä voi valvoa kaikkia teknisiä ongelmia koskevia laite- ja järjestelmäviestejä, jotka vaativat käsittelyä. Perustietoihin kuuluvat:

 • Aikaleima
 • Laitteen tunniste
 • Laitteen tai osajärjestelmän kuvaus
 • Virhekoodit
 • Virheen kuvaus
 • Tila (virhe, määrittelemätön, ok jne.)

Hyvä tietää: Integroitu hälytyshallinta vastaa valvontaominaisuuksien perusteella hälytysten tai varoitusten tuottamisesta laitevikojen ilmoittamiseksi ja kuittausten hallitsemiseksi. Järjestelmän käyttäjille ilmoitetaan havaituista virheistä useiden ilmoituskanavien kautta.

Liikennediagnostiikka & laitediagnostiikka

Diagnoosikomponenttia käytetään järjestelmän, paikan päällä olevien laitteiden, viestintäjärjestelmien ja muiden teknisten laitteidenteknisten vikojen tunnistamiseen.Diagnostiikkatyökalun tuottamia viestejä käytetään varmistamaan järjestelmän ja laitteiden minimi seisokkiaikaja nopeat korjaustoimet valvonnanalaisten toimintahäiriöiden sattuessa.


Liikennetietojen keruu

Tämä komponentti hakee kenttälaitteista liikenteeseen liittyviä tietoja ja tarjoaa ne käyttäjän saataville näyttöä, vientiä ja tulostusta varten. Tärkeimpiä arvoja ovat:

 • Liikenteen määrä (lukumäärä)
 • Nopeus
 • Kuormitus
 • Luokitus (sisältää ajoneuvon nopeuden ja pituuden)

Hyvä tietää: Yksinkertainenyleiskatsaus liikennetiedoista, tapahtumista ja tilanteista on olennaisen tärkeää kattavan laadunhallinnan kannalta. Nämä tiedot analysoidaan, visualisoidaan ja tallennetaan raporttinayksittäisiä tietoja sisältävissä kattavissa tilastoissaja tarvittaessayhdistettyinä tietoinaja yhdistettyinä arvioina. Käytettävissä on erilaisia aikajaksoja (esim. tänään, eilen, ennalta määritetty aikaväli). Raportteja luodaan myös kaikista yksittäisistä komponenteista tallennetuista vioista.

Videohallinta

Kameroiden videovirrat ovat käyttäjän käytettävissäreaaliaikaista visualisointia varten. Perustoiminnot, kuten panorointi, zoomaus ja kallistus, ovat käytettävissä suoraan käyttöliittymän kautta. Videonhallintajärjestelmään on integroitu oma osajärjestelmä videokuvan tallentamista ja arkistointia varten.


Lokitietojen keruu

Tässä ratkaisussa toteutetaanturvallisuuskriittisiä toimintoja, ja sen vuoksi tarvitaan luotettava lokitietojen keruutoiminto. Tämän komponentin avulla kaikki toimet ja järjestelmätapahtumat kirjataan aikaleimoilla, ja niitä voidaan myöhemmin käyttää missä tahansa diagnoosissa tai arvioinneissa.

Hyvä tietää:Lokitiedostot ovat käytettävissä diagnostiikkaa varten, ja ne voidaan viedä. Kaikki järjestelmätapahtumat ja järjestelmäasetusten muutoksetkirjataanaikaleimoilla varustettuna myöhempää arviointia varten. Lokitietojen keruutoimintoihin kuuluu myös mahdollisuus luoda näistä tiedoista asianmukaisia raportteja.

Referenssit

Liikenteenhallinnan ratkaisut

Uusi liikenteenohjausjärjestelmä romanialaiseen kaupunkiin
MyCity on ratkaisu ilmansaasteiden seurantaan ja vähentämiseen
Liikennetietojen kerääminen ilman dataruuhkaa
Kaupungin liikenteenohjauksen, Elbtunnelin valvonnan ja tilan varoituskeskuksen yhdistäminen nykyaikaiseksi liikenteenohjaushuoneeksi
Liikenteenhallinnan suunnittelu kaupunki- ja aluetasolla yhdessä Italian vierailluimmista kaupungeista
Älykkäät tiet Romanian kaupunkeihin.
Kaupunkikehitys tapahtuu yhteissoinnussa liikenteenhallinnan kanssa

Haluatko tietää lisää SWARCOn ratkaisuista?

Ota yhteyttä liikenteenhallinnan asiantuntijoihimme

Liikenteenohjaus SWARCOn kanssa


Kaupungit ja yhteisöt kasvavat maailmanlaajuisesti.Liikenteen sujuvuuden ylläpitäminen kasvun myötäon siksi yhä suurempi haaste. Etenkin kaupunkiliikenteessä älykäs liikenteenohjaus lisäätehokkuutta ja kestävyyttä enemmän kuin koskaan. Nykyaikaisilla tieto- ja viestintätekniikoilla on tässä keskeinen rooli. Liikennevälineiden lisääntyvä kirjo ja muuttuvat nykyaikaiset elämäntavat asettavatliikenteenohjaukselle uusia vaatimuksia.

SWARCOSWARCO tukee kaupunkeja ja kuntia ympäri maailmaauusien teknologioiden, tuotteiden ja palveluiden integroinnissa jaliikkuvuuden perustavanlaatuisten muutosten toteuttamisessa.

Viimeisimpänä mutta ei vähäisimpänä, uudet ITS-teknologiat mahdollistavat sen, että toimijat kaikkialla maailmassa voivat muuttaa tapaa, jolla liikennejärjestelmiä hallitaan. Näin kaupungit ja kunnat parantavat edelleen liikenteen sujuvuutta, lisäävät liikenneturvallisuutta ja - päästöjä kohdennetusti vähentämällä - edistävät merkittävästi ympäristönsuojelua.

FAQ

Usein kysytyt kysymykset lyhyesti selitettynä

Liikenteenohjaus on tänään olennainen osa nykyaikaista liikenneinfrastruktuuria. Liikenteenohjauksen kulmakivenä on liikenneinformaation ja liikennedatan kerääminen reaaliajassa. Näiden tietojen perusteella liikenteenohjauskeskusten toimijat voivat puuttua liikennetilanteeseen - ja siten ohjata liikennevirtaa, vähentää ruuhkia, minimoida onnettomuusriskiä, antaa varoituksia ja paljon muuta.

Liikenteenohjauskeskus koostuu pääasiassa näytöistä, joilla näytetään kaupungin liikennetapahtumat - mahdollisuuksien mukaan reaaliaikaisesti. Näyttöjen takana on yleensä virkailijoita, jotka valvovat valittuja liikenneristeyksiä ja reagoivat tapahtumiin sen mukaisesti. Nykyään tähän tarkoitukseen käytetään myös tekoälyjärjestelmiä.

Liikenteenohjauksen keskeinen tavoite on liikenteen sujuvuuden ylläpitäminen ja edistäminen. Sillä mitä paremmin liikenne sujuu, sitä...

 • vähemmän on ruuhkia ja viivytyksiä.
 • kaikkien tienkäyttäjien turvallisuus lisääntyy.
 • syntyy vähemmän melua ja saasteita.
 • kaikki tienkäyttäjät pääsevät nopeammin perille.
 • julkisesta liikenteestä tulee houkuttelevampaa.
 • kaupunki-ilmapiiri on stressittömämpi ja miellyttävämpi.

Älykkäitä liikennevaloja käytetään esimerkiksi ruuhka-aikoina kaupunkien keskustoissa. Tekoäly pidentää tai lyhentää vihreitä vaiheita tietyissä risteyksissä tietojen perusteella liikennemäärän mukaan. Näin älykkäät liikennevalot vaikuttavat ennakoivasti liikennetilanteeseen.

Älykäs liikenteenohjaus parantaa liikenteen sujuvuutta esimerkiksi...

 • optimoimalla liikennevalojen ohjausta jatkuvasti - kunkin tilanteen mukaan.
 • vähentämällä pysähtymis- ja liikkeellelähtöliikkeen minimiin.
 • automatisoimalla merkinantojärjestelmiä (liikennevaloja) - aina kun se on mahdollista ja järkevää.
 • priorisoimalla joukkoliikennettä (esim. vihreät liikennevalot ja busseille varatut kaistat).
 • liikennetilanteen tietopohjaisilla ennusteilla ja analyyseilla.

Edistyvä digitalisaatio ja uudet teknologiat - esim. autonominen ajaminen, Car2Car-viestintä, 5G jne. - tasoittavat tietä liikenteenhallinnalle, jonka avulla kaikkia tienkäyttäjiä voidaan ohjata tehokkaammin, turvallisemmin ja kestävämmin. Paljon keskustelua herättäneitä ja jo testattuja tulevaisuuden teknologioita ovat esimerkiksi seuraavat:

 • Platooning (peräkkäisten ajoneuvojen, raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen verkottaminen).
 • Automaattinen onnettomuuksien ehkäisy
 • Kaistalta poistumisen varoitusjärjestelmät
 • Poliisi- ja pelastusajoneuvojen vihreä aalto
 • Älykkäät varoitusjärjestelmät vesiliirtoa varten
SWARCO Newsletter abonnieren

PYSY KUULOLLA

ITS-UUTISKIRJE

Tilaa ITS / Smart Mobility -uutiskirjeemme niin saat päivityksiä trendeistä, kehityksestä, ratkaisuista ja tapahtumista.