KDO JSME

SWARCO

The Better Way. Every Day.


OD ROKU 1969.

Potkáte nás každý den na silnicích celé naší planety. Naše produkty, systémy, služby a řešení na klíč činí cestování bezpečné a pohodlné pro lidi na cestách. V duchu zakladatele SWARCO Manfreda Swarovski jsme hrdí na to, že jsme inovativní, spolehliví a důvěryhodní; neváháme pro vás udělat maximum.CO DĚLÁME

Naše řešení

NAŠE KOMPETENCE

Řešení chytré mobility

Multi-modální správa dopravy pro propojený svět.


Města jsou běžně označována jako motor hospodářského růstu. Existuje proto naléhavá potřeba, aby města nalezla chytřejší způsoby, jak zvládat rozsáhlou urbanizaci a najít nové způsoby, jak se přizpůsobit novým situacím, vytvářet komplexní řešení, zvýšit efektivitu, snížit svou ekologickou stopu, zapojit občany, snížit výdaje a zlepšit kvalitu života pro každého.

Smart city neboli chytré město je koncept, který využívá digitální, informační a komunikační technologie pro zvýšení kvality života ve městech.
SWARCO podporuje rozvoj Smart city vyvíjením svých produktů a řešení vstříc nové koncepci řízení mobility.

Klíčové výhody pro naše zákazníky

Vyšší bezpečnost

Lepší tok dopravy

spa

Výhody pro životní prostředí

Úspora času

Vybrané reference

NAŠE KOMPETENCE

Řešení inteligentní mobility

Multi-účelová správa dopravy k propojení světa.

Města jsou běžně označována jako motor hospodářského růstu. Naléhavě tedy potřebujeme, aby města nalezla chytřejší způsoby, jak zvládat rozsáhlou urbanizaci a jak se přizpůsobit novým situacím, vytvářet komplexní řešení, zvýšit efektivitu, snížit svou ekologickou stopu, zapojit občany, snížit výdaje a zlepšit kvalitu života pro každého.

Chytré město se stává širokou a různorodou kombinací systémů a služeb, kde právě mobilita představuje podpůrný pilíř.
SWARCO podporuje inteligentní růst měst tím, že řídí vývoj svých produktů a řešení směrem k nové koncepci řízení mobility.

Řízení mobility získává širší působnost a využívá nejnovější technologie pro inteligentní kombinaci jednotlivých zájmů řidičů (individuální uživatelská optimalizace) a strategií správy sítě (systémová optimalizace a rovnováha) ve scénáři výhodném pro obě strany. Budoucnost řízení dopravy je založena na uvedení propojených vozidel a cestujících, aby se dosáhlo sbližování služeb mobility a dopravy a aby se mohl současně doceňovat dřívější odkaz a vytváření nových obchodních příležitostí.
Multimodalita je klíčem k vizi inteligentního města a je podporována rostoucí prioritou, kterou města dávají cyklistům a chodcům.

Společnost SWARCO denně pracuje na usnadnění vytváření inteligentních ekosystémů tím, že spojuje celosvětovou komunitu a vytváří produktivní vztahy s odbornými a akademickými organizacemi působícími v propojených tržních segmentech.

Klíčové výhody pro naše zákazníky

favorite

Vyšší bezpečnost

Plynulá doprava

timer

Ochrana životního prostředí

spa

Úspora času