KDO JSME

SWARCO

The Better Way. Every Day.

OD ROKU 1969.

Potkáte nás každý den na silnicích celé naší planety. Naše produkty, systémy, služby a řešení na klíč činí cestování bezpečné a pohodlné pro lidi na cestách. V duchu zakladatele SWARCO Manfreda Swarovski jsme hrdí na to, že jsme inovativní, spolehliví a důvěryhodní; neváháme pro vás udělat maximum.

Skupina SWARCO pro dopravní technologie se sídlem ve Wattens poblíž Innsbrucku v Rakousku má mezinárodní síť výrobních zařízení, poboček a partnerů po celém světě. Společně nabízíme jedno z nejkomplexnějších portfolií v řešení pro silniční značení, signalizaci, řízení městské dopravy, parkování, správu dálnic a tunelů, veřejnou dopravu a pouliční osvětlení. Vytváříme propojení mezi vozidlem a silniční infrastrukturou, pomáháme při vytváření infrastruktury nabíjení, abychom podpořili elektromobilitu, a nabízíme modulární a celistvá řešení, která podporují mobilitu zítřka a zpříjemňují život v našich komunitách.

Více než 5 300 SWARCO odborníků na dopravu se těší na spolupráci s vámi
při vytváření řešení, které splní vaše individuální požadavky. 


Co pro vás můžeme udělat dnes?

CO DĚLÁME

Naše řešení

NAŠE KOMPETENCE

Řešení chytré mobility

Multi-modální správa dopravy pro propojený svět.

Města jsou běžně označována jako motor hospodářského růstu. Existuje proto naléhavá potřeba, aby města nalezla chytřejší způsoby, jak zvládat rozsáhlou urbanizaci a najít nové způsoby, jak se přizpůsobit novým situacím, vytvářet komplexní řešení, zvýšit efektivitu, snížit svou ekologickou stopu, zapojit občany, snížit výdaje a zlepšit kvalitu života pro každého.

Smart city neboli chytré město je koncept, který využívá digitální, informační a komunikační technologie pro zvýšení kvality života ve městech.
SWARCO podporuje rozvoj Smart city vyvíjením svých produktů a řešení vstříc nové koncepci řízení mobility.

Řízení mobility je založeno především na informování, komunikaci a koordinaci v dopravě. Využívá nejnovější technologie a zaměřuje se na individuální potřeby řidičů (uživatelská optimalizace) a zároveň na strategii řízení dopravní sítě (systémová optimalizace) tak, aby výsledné řešení bylo uspokojivé pro obě strany. Budoucnost řízení dopravy je založena na nalezení rovnováhy mezi vozidly sdílejícími dopravní informace a cestujícími s cílem dosáhnout harmonizace služeb městské mobility a dopravy.

Jedním z klíčů k dosažení konceptu smart city je multimodalita, která je podporována rostoucím zájmem měst o cyklisty a chodce.

Společnost SWARCO spojuje celý svět a vytváří produktivní vztahy s odbornými a akademickými organizacemi působícími v této oblasti.

Klíčové výhody pro naše zákazníky

Vyšší bezpečnost

Lepší tok dopravy

Výhody pro životní prostředí

Úspora času

Vybrané reference

Jak vytvořila společnost SWARCO z Kodaně bezpečnější a atraktivnější místo pro cyklistiku
Začlenění řízení městské dopravy, kontroly Elbtunnel a státního varovného střediska do moderní místnosti pro řízení provozu
Řídí autobusy a turistickou dopravu v jedné z nejatraktivnějších evropských destinací
Brilantní displeje vyrobené v Rakousku pro skvělou orientaci na letišti v Sydney
Rozvoj města doprovází řízení provozu
Lepší dopravní tok s propojenou technologií
Plánování a realizace integrovaných řešení mobility
Sběr dat o provozu bez zpomalení

NAŠE KOMPETENCE

Řešení inteligentní mobility

Multi-účelová správa dopravy k propojení světa.

Města jsou běžně označována jako motor hospodářského růstu. Naléhavě tedy potřebujeme, aby města nalezla chytřejší způsoby, jak zvládat rozsáhlou urbanizaci a jak se přizpůsobit novým situacím, vytvářet komplexní řešení, zvýšit efektivitu, snížit svou ekologickou stopu, zapojit občany, snížit výdaje a zlepšit kvalitu života pro každého.

Chytré město se stává širokou a různorodou kombinací systémů a služeb, kde právě mobilita představuje podpůrný pilíř.
SWARCO podporuje inteligentní růst měst tím, že řídí vývoj svých produktů a řešení směrem k nové koncepci řízení mobility.

Řízení mobility získává širší působnost a využívá nejnovější technologie pro inteligentní kombinaci jednotlivých zájmů řidičů (individuální uživatelská optimalizace) a strategií správy sítě (systémová optimalizace a rovnováha) ve scénáři výhodném pro obě strany. Budoucnost řízení dopravy je založena na uvedení propojených vozidel a cestujících, aby se dosáhlo sbližování služeb mobility a dopravy a aby se mohl současně doceňovat dřívější odkaz a vytváření nových obchodních příležitostí.
Multimodalita je klíčem k vizi inteligentního města a je podporována rostoucí prioritou, kterou města dávají cyklistům a chodcům.

Společnost SWARCO denně pracuje na usnadnění vytváření inteligentních ekosystémů tím, že spojuje celosvětovou komunitu a vytváří produktivní vztahy s odbornými a akademickými organizacemi působícími v propojených tržních segmentech.

Klíčové výhody pro naše zákazníky

Vyšší bezpečnost

Plynulá doprava

Ochrana životního prostředí

Úspora času

Jak vytvořila společnost SWARCO z Kodaně bezpečnější a atraktivnější místo pro cyklistiku
Začlenění řízení městské dopravy, kontroly Elbtunnel a státního varovného střediska do moderní místnosti pro řízení provozu
Řídí autobusy a turistickou dopravu v jedné z nejatraktivnějších evropských destinací
Brilantní displeje vyrobené v Rakousku pro skvělou orientaci na letišti v Sydney
Rozvoj města doprovází řízení provozu
Lepší dopravní tok s propojenou technologií
Plánování a realizace integrovaných řešení mobility
Sběr dat o provozu bez zpomalení