KDO JSME

SWARCO

The Better Way. Every Day.


OD ROKU 1969.

Potkáte nás každý den na silnicích celé naší planety. Naše produkty, systémy, služby a řešení na klíč činí cestování bezpečné a pohodlné pro lidi na cestách. V duchu zakladatele SWARCO Manfreda Swarovski jsme hrdí na to, že jsme inovativní, spolehliví a důvěryhodní; neváháme pro vás udělat maximum.CO DĚLÁME

Naše řešení

NAŠE KOMPETENCE

Řešení chytré mobility

Multi-modální správa dopravy pro propojený svět.


Města jsou běžně označována jako motor hospodářského růstu. Existuje proto naléhavá potřeba, aby města nalezla chytřejší způsoby, jak zvládat rozsáhlou urbanizaci a najít nové způsoby, jak se přizpůsobit novým situacím, vytvářet komplexní řešení, zvýšit efektivitu, snížit svou ekologickou stopu, zapojit občany, snížit výdaje a zlepšit kvalitu života pro každého.

Smart city neboli chytré město je koncept, který využívá digitální, informační a komunikační technologie pro zvýšení kvality života ve městech.
SWARCO podporuje rozvoj Smart city vyvíjením svých produktů a řešení vstříc nové koncepci řízení mobility.

Klíčové výhody pro naše zákazníky

Vyšší bezpečnost

Lepší tok dopravy

spa

Výhody pro životní prostředí

Úspora času

Vybrané reference

OUR COMPETENCE

Smart Mobility Solutions

SWARCO's Solutions

We Offer Multi-Modal Transportation Management for a Connected World.


Cities are commonly referred to as the engines of economic growth. Hence there is an urgent need for cities to find smarter ways to handle large-scale urbanization and find new ways to adapt to new situations, manage complexity, increase efficiency, reduce their ecological footprint, engage citizens, reduce expenses, and improve quality of life for everybody.

The smart city becomes an extended and heterogeneous mix of systems and services, where mobility represents a supporting pillar.
SWARCO is supporting smart city growth by guiding the development of its products and solutions towards a new mobility management concept.

Key Benefits for Our Customers

favorite

Improved Safety

Better Traffic FlowTime

timer

Time Savings

spa

Environmental Benefits


Major References