SUPPORTÄRENDE / FELANMÄLAN TRAFIK, KOLLEKTIVTRAFIK

Är felet återkommande?