Trafiksignaler för den smarta staden

Trafiksignaler har ett brett användningsområde. Deras främsta uppgift är att skapa en säker trafikmiljö med ett bra flyt. Det är en grundpelare inom ITS (Intelligent Transport System) och en viktig detalj att inkorporera för att skapa ett smartare samhälle med en effektiv och smidig trafik, skonsam för miljön. SWARCO har i över 50 år arbetat med våra lösningar inom trafiksignalsystem för städer, tunnlar, motorvägar, kollektivtrafik och andra områden med ett behov av trafiksignaler. Kontakta oss direkt eller ta en titt runt på vår hemsida för mer information om vårt utbud av trafiksignaler och andra trafiklösningar. 

Flerfärgade trafiksignaler

Olika situationer kräver olika lösningar. Med det i åtanke har SWARCO tagit fram och utvecklat ett stort utbud av trafiksignaler att välja mellan. Det ger städer möjligheten att anpassa sig efter sin trafik, samt de behov och önskningar de har för trafiksignalerna gällande form, storlek, färg och antal lysen.

Trafiksignaler för den smarta staden | SWARCO


Prioritet i trafiksignaler

SWARCO värdesätter kollektivtrafiken högt. Att välja buss, tåg, tunnelbana eller spårvagn är ett smart val som gynnar natur, djur såväl som människan själv. Det är ett koncept som borde främjas, vilket vårt prioriteringssystem för trafiksignaler gör. En OBU (On Board Unit) i bussen med en GPS kommunicerar i realtid med ett centralsystem, eller direkt med SWARCO:s signalprioritetssystem: “Smart Priority”, om vart fordonet befinner sig. Smart Priority eller centralsystemet är i sin tur uppkopplat till styrapparaten i korsningen. När en buss närmar sig korsningens trafikljus prioriterar den bussens framfart och ställer om trafiksignalerna till grönt så snabbt som möjligt. 

Detta prioriteringskoncept är även en relevant och användbar lösning för utryckningsfordon, tunga lastbilar och andra utvalda fordon. Ambulanser, brandbilar och poliser prioriteras när de måste rycka ut och snabbt ta sig till platsen något skett. Detta tillåter även tunga lastbilar och fordon en smidigare framfart då de kommer bli möjligt att undvika kraftiga inbromsningar vid plötsliga trafikljusomställningar.

Uppkopplad körning

”Communication is key”, ett koncept SWARCO omfamnar helt. För att uppnå statusen av en smart stad behövs det en hög nivå av integration och kommunikation mellan infrastruktur, fordon och förare. En TLA (Traffic Light Assistant) möjliggör denna kommunikation och hjälper fordon att ta sig fram smidigare med en lägre bränsleförbrukning, avgasutsläpp och mindre stress. Med en TLA kan trafiksignalerna kommunicera i realtid med föraren och fordon om när de kommer slå över till grönt eller rött. Utifrån rådande trafiksituation rekommenderar sedan TLA den optimala hastigheten föraren ska hålla för att trafiksignalen ska vara grön när de anländer till korsningen.

Varningssignaler för spårvagnar, bussar och utryckningsfordon

Storstäder som Göteborg eller Stockholm har en aktiv och mångfacetterad trafik i form av bussar, spårvagnar, bilar, cyklar och fotgängare. I mitten av det hela ligger också sjukhus, polis- och brandstationer i nära anslutning till trafikerade vägar. För att minimera risken att olyckor sker såväl som tillåta ett utryckningsfordons framfart kan det vara värt att investera i en vad vi kallar en: ”Wig-Wag” signal. Det är en varningssignal med ett fokus på synlighet som blinkar om vartannat för att påkalla förarens uppmärksamhet. De används bland annat vid:

  • Trafikanordning vid motorvägar, broar och tunnlar
  • Öppningsbar broar och slussar
  • Utfarter för olika typer av utryckningsfordon
  • Kollektivtrafiks övergångar eller korsningar

SWARCO:s trafiksignaler och system

Med uppkopplade fordon och trafiksignaler för tunnelsystem, för motorvägar och korsningar kan städer ta nästa steg i sin utveckling. Det är ett steg mot helintegrerade samhällen vars grundvärden i trafiken handlar om: Säkerhet, Effektivitet och Miljömedvetenhet. 

Wig-Wag-signal för staden | SWARCO