SWARCO tilldelas för 4:e året på raken Trafikverkets samarbetspris i avtalet gällande VViS

I pågående drift- och underhållsavtalet gällande VViS (Vägväderinformationssystem) i Mälardalen mot Trafikverket har SWARCO tilldelats samarbetspris för fjärde året i rad. Samarbetspriset syftar till att stimulera och utveckla ett gott, säkert och produktivt samarbetsklimat.

Priset styrs på följande parametrar:

  • Administration och kvalitet
  • Samarbete och service
  • Utvecklingsförmåga och kundperspektiv
  • Säkerhet och arbetsmiljö

”Detta är ett bevis på att det arbetet och val av arbetsmetod som vi använder på SWARCO är helt rätt. Tekniker och arbetsledare som är involverade i avtalet jobbar hårt för att se till att leva upp till målen, då är det extra kul att få full pott i samarbetspriset.”
– Thomas Holmström, Projektledare på SWARCO.

Framgångsfaktorer för samarbetspriset:

Huvudsakligen är det administrationen, anmälningar, samarbetet och bra kommunikation som gör att priset har delats ut nu hela 4 år i rad. Varje avtal kräver olika rutiner som alltid följs noggrant och det viktigaste av allt är kommunikationen med kunden.
I detta fall är det väldigt högt i tak på mötena vilket motiverar arbetarna till att ta egna initiativ och driva egna idéer. Prestationerna lyfts alltid i efterhand och ett bonussystem är uppsatt.


Bonussystem

Bonussystemet fungerar som en morot för personalen och baseras på VViS- stationernas tillgänglighet per månad. När tillgängligheten av samtliga VViS-stationer uppnår minst 98 % under en månad utfaller en bonus och den får personal del av. Om VViS-stationerna totalt har varit tillgängligt minst 98 % under hela års-projektperioden på 7 månader, utfaller ytterligare en bonus.
På grund av den goda stämningen under arbetet och mötena skapas en väldigt glad arbetsmiljö. Bonusen går även direkt till teknikerna i form av en rolig teambuilding aktivitet eller liknande, vilket belönar deras hårda insats och skapar en ännu bättre stämning.

Priset delas ut årligen om det har förtjänats.

Avtalet omfattar drift- och underhåll samt jourhållning av 151st VViS stationer och 11st Tjälgränsmätare i Stockholm, Uppsala, Södermanlands, Gotlands, Örebro och Västmanlands län.