SWARCO ARBETAR AKTIVT FÖR ATT FÖRBÄTTRA KVALITET OCH MILJÖ

- GLÄDJE FÖR KUNDER, ANSTÄLLDA OCH SAMHÄLLET

Genom att vi är certifierade, kan våra kunder vara trygga i att vi levererar både god och konsekvent kvalitet. Samtidigt som vi tar oss av miljöutmaningarna på bästa möjliga sätt. Certifieringen garanterar också att vi arbetar effektivt och vet vad som krävs i framtiden. Vi levererar inte bara konkurrenskraftiga produkter till våra kunder, vi ser också till att vi har en gemensam framtid.

Vi håller oss skärpta

Att leverera kvalitet och fokusera på miljön är inte bara viktigt för SWARCO, det är också viktigt för våra kunder. Därför genomför vi årligen en undersökning där våra kunder har möjlighet att ge oss feedback. Detta utgör sedan grunden för våra interna förbättringsprogram. Detta är en kontinuerlig process och vi är aldrig bättre än vår senaste kundupplevelse.

Certifiering – en omfattande process

Det går inte att sticka under stolen att första gången man certifieras är processen omfattande. DNV GL som har certifierat SWARCO ställer höga krav. Revisionen gjord av DNV GL är också långt ifrån gratis, men den största kostnaden är först och främst de interna resurserna som används. Det ligger stora krav på dokumentation och på systemen för uppföljning och tillgänglighet. Efter den första certifieringen är kvalitetsarbetet en integrerad del av verksamheten, men vi revideras årligen av DNV GL, så vila efter den första certifieringen är absolut inte något alternativ.

När blir vi certifierade och för vad?

I alla nordiska länder blev vi certifierade första gången år 2013, men de flesta av våra tillverkningsföretag hade redan certifieringen vid den tidpunkten. I Norden blev vi certifierade för både kvalitet och miljö, d.v.s. 9001 och 14001-standarden.

Vad var det första vi tog tag i?

SWARCO Norden grundades 2003 och sedan dess har vi upplevt start tillväxt och med detta också ett växande behov av att förbättra våra processer. Då vi först började var därför ett av de viktigaste fokusområdena arbetet med projektimplementering. Baserat på «best practise»-genomförande körde vi ett omfattande utbildningsprogram för alla våra anställda.

Andra ämnen vi arbetade med var gemensamma referenser, gemensam utbildning och gemensamma förfaranden. Detta säkerställs med att etablera ett kvalitets- och miljöledningssystem, som en integrerad del av vårt intranät. Inkluderat i systemet var processer för avvikelserapportering, men även system för att säkerställa anställdas engagemang och allmän kontinuerlig förbättring.

Trygghet och goda förhållanden för våra anställda

Det var också mycket viktigt att säkerställa HMS i alla delar av vår verksamhet. Vår verksamhet inkluderat arbete i områden inom trafik och parkering som innebär risker. Detta kräver speciell uppföljning. För våra anställda innebär certifieringen att de kan vara övertygade om att de har stor erfarenhet i att utföra sitt arbete, men också att vi tar tag i förbättringar utifrån vad den anställde
upplever i sin arbetsvardag.

Kvalitetssystemet säkerställer att medarbetarna har nödvändig kompetens, säkerheten på arbetsplatsen, att vi inte arbetar med skadliga ämnen för människa och miljö, samt att vi har tydliga roller och ansvarsförhållanden och ordentliga arbetsavtal. Dessutom kan medarbetaren vara säker på att vi levererar kvalitet och bra lösningar till våra kunder, så att de kan vara stolta över att representera SWARCO.

Kvalitetssäkring av underleverantörer

Kvalitet och miljöledning säkerställer även kvaliteten på leveranser till våra leverantörer och samarbetspartners. För att säkerställa detta genomför vi en omfattande leverantörsundersökning och har genomgång av leverantörer vart annat år. Här prioriterar vi användningen av leverantörer som erbjuder god kvalitet, inte minst miljöfokuserade lösningar.

Med ISO-certifiering säkrar vi kvalitet i alla led. Det får oss att luta oss framåt och ser till att vi arbetar aktivt och kontinuerligt för att förbättra leveranser, vardag, miljö och säkerhet. Och vinnarna är våra anställda, våra kunder och samhället i stort.