Mer synliga vägmarkeringar: Förare lägger märke till skillnaden

SOLIDPLUS högpresterande glaspärlor från SWARCO gör klart skillnad i vägmarkeringarnas synlighet.

Vägmarkeringssystem reflekterade med SOLIDPLUS i fälttester ger RL på 1000 + mcd / m² / lx och ca 100 mcd / m² / lx under våta förhållanden (RW). På en väg med en daglig trafikbelastning på cirka 8 000 standardfordon jämförde SWARCO prestanda hos ett lösningsmedelsburet färgsystem reflekterat med standardglaspärlor med ett premiumsystem som omfattar vattenburna högpresterande färg Limboroute® W15 reflektoriserad med SOLIDPLUS drop-on glaspärlor. Mätresultat resulterar i ett tydligt språk till förmån för high-peformance-systemet: