En kort introduktion till trafikräkning och dess programvara

”Knowledge is power”. Kunskap kommer i en stor mängd olika former och skepnader som rå data eller statistik. Det används för att notera rutiner, vanor och annat beteende hos individer såväl som samhällen. SWARCO värdesätter data väldigt högt och använder oss av det när vi utvecklar våra produkter och lösningar. Vi använder oss av data och statistik för att förbättra och optimera våra lösningar baserat utefter vad en stad har mest nytta av. Men datainsamlingen och användningen slutar inte där. Data och statistik fortsätter att användas i kombination med våra produkter i form av programvara och system för trafikmätning. Steget till moderna städer, smarta vägar och effektiv kollektivtrafik är med data och trafikmätning för städer.
Trafikmätningsprogramvara för smidig övergång | SWARCO

Vad är trafikmätnings-programvara till för?

System, produkter och programvara för trafikmätning används för att samla in data, statistik och information kring städers trafik, fordon och rutiner. Den används till, och möjliggör, analysen av fordonstrafik och rutter vid olika tidsperioder. Följande är huvudkategorierna trafikmätning sker inom:

  • Trafikvolymer
  • Beläggning
  • Fordonsklassificering (som inkluderar fordonets hastighet och längd)

Det finns dock möjlighet att genomföra andra mätningar via diverse system och produkter, bland annat:

  • Spårning av trafiksituationer som köer eller felvägskörning
  • Cykelbarometrar som registrerar data om cykeltrafikanter

Hur samlas data in genom trafikmätningsprogramvara?

Trafikmätningsdata samlas in genom olika typer av fältutrustning i form av sensorer och detektorer. Denna data går sedan att kontrollera, exportera och skrivas ut av användaren. Exempel på typer av fältutrustning är:

  • Loopar
  • Trafikkameror
  • Videokameror

Det senaste inom datainsamling och trafikmätning kring städers trafik är FCD (Floating Car Data), och bluetoothbaserade system

För en omfattande kvalitetshantering av städers trafik behövs en tydlig och bred databaserad översikt om trafik, fordon, händelser och situationer. För att förstå och kunna planera åtgärder så analyseras och visualiseras informationen och data över enskilda uppgifter som sedan lagras som en rapport.

Nyttan med trafikmätningsprogramvara

Insamlingen av data sker bland annat om vilka fordon som främst finns i en stad, vilka vägar som är mest använda och under vilka tider trafiken är som tyngst. Med denna information kan en stad få en överblick om sin trafiks brister och möjligheter. Denna data utgår man sedan ifrån när man ska planera och vidta åtgärder för att effektivisera och förbättra sin trafiksituation för privata fordon såväl som stadens kollektivtrafik.

Trafikmätning för städer ger dem möjligheten att förändras och förbättras. Första steget i denna process är att vara medveten om sin situation.

Följden av trafikmätning och data som utvinns är att städer får bättre koll och kontroll på sin trafik, detta leder till:
Reducerad mängd luftföroreningar

  • Färre trafikolyckor
  • Generell ökning gällande säkerhet