EN HYLLNING TILL SERVICESYSTEMET

- OCH VARFÖR DET GÖR SERVICEN BÄTTRE

För oss är service viktigt. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra rutinerna, stärka organisationen och ser till att förbättra oss för bästa möjliga samarbete med våra kunder. Och här kommer en viktig bricka in i spelet, nämligen ett bra servicesystem där man har full kontroll över serviceuppdragen. Därför har vi valt ett av världens ledande system på marknaden. För våra kunder är endast det bästa gott nog.

Historien bakom

Vi har haft Field Management System sedan 2005, men med önskan om att förbättra våra servicetjänster gjorde vi en noggrann utvärdering och valde därefter att byta till nytt system 2014.. Valet föll på det system som Gartner-gruppen ansåg vara ett av de bästa, om inte det bästa, på marknaden.

Ett system som konstant är under utveckling och förbättring

Vårt system är under konstant utveckling och förbättring. Det förbättrar prestandan, tar in ny teknik och öppnar upp för nya användningsområden. Det körs i molnet och är därmed tillgängligt från vilken enhet som helst. Det är tillgängligt överallt där det finns mobilnät, men om man befinner sig på platser utan nätåtkomst, är det givetvis möjligt att använda systemet offline också.

Men vad gör egentligen servicesystemet?

Vårt servicesystem ser till att vi har full översikt över hela serviceprocessen från felmeddelanden till färdigt utfört uppdrag hos kunden. Lika viktig är möjligheten att kunna planera in uppgifter och förebyggande underhåll, samt att ordna uppdatering av våra lösningar. Systemet ger också tillgång till utökad statistik, uppföljning, omfattande rapportering och fullständig historik gällande alla händelser.

Servicesystem – garanterar god kvalitet och ökad säkerhet

Våra kunder ställer höga krav på prestanda före service. De vill ha flexibilitet och möjligheter till bra rapportering. Man vill kunna rapportera fel från alla typer av enheter, antingen per telefon eller andra former av onlineverktyg. De kräver dokumentation på vad som är gjort, när det är gjort och i vissa fall också vem som har utfört uppdraget. Vissa gånger vill de även kunna efterkontrollera det som har gjort, för att garantera god kvalitet från sina leverantörer. Detta är för att känna sig trygg och samtidigt känna att de har god kontroll över det arbete som utförs. Då är det bra att ha ett stabilt servicesystem, som hjälper dem att kvalitetssäkra leveransen.
När man arbetar inom trafik, är detta en självklarhet, då det är mycket viktigt för både våra kunder och oss, att arbetet utförs med god kvalitet på ett tryggt, säkert och stabilt sätt. Avvikelser kan nämligen få fatala konsekvenser. Något som vi och våra kunder anstränger oss mycket för att undvika.

Bra processer är viktiga!

Lika viktigt som att ha en bra process med våra kunder, är våra interna processer. Det krävs rätt kompetens i rätt ögonblick och ett mycket bra och uppdaterat informationsflöde. Detta är tydliga villkor för att kunna leverera service både effektivt och med god kvalitet.

Hur servicesystemet hjälper dig som kund.

Ett bra system garanterar att vi i högre grad levererar i tid, något som gör att det blir enklare att planera aktiviteter internt hos dig som kund. Om man önskar denna tjänst, är det fullt möjligt att få tillgång till den. Detta kommer att ge dig en god överblick över status och vad som kommer att hända, så att du hela tiden är uppdaterad.

Utan ett gott samspel i vår bransch, kan farliga situationer uppstå

Särskilt inom branscher som parkering och trafik krävs det ofta av våra kunder att de måste kunna planera sina egna interna aktiviteter. Vägar måste stängas, aviseringar måste skickas ut, områden måste stängas av. Detta är ofta aktiviteter som påverkar många, och det är en önskan från både oss och våra kunder att belastningen för dem som drabbas av detta blir så kortvarig som möjligt. Då är det extra viktigt med god koordination mellan våra kunder och vår servicepersonal. Avvikelser här kan snabbt leda till förlust av både tid och pengar, medföra frustrationer och i värsta fall skapa farliga situationer.

Servicesystem blir en viktig del i framtiden

En viktig prioritering för att använda servicesystem är att så tidigt som möjligt kunna upptäcka fel, särskilt i trafiken och framför allt för att undvika farliga situationer. Detta är för att preventivt kunna förhindra fel och att felen som uppstår ska kunna korrigeras ännu snabbare. Så småningom kommer systemen att på egen hand övervaka, upptäcka och vidta åtgärder med IOT-teknik. De kommer också att kunna omdirigera och använda andra lösningar. Om t.ex. en enhet har ett fel, kan systemet automatiskt växla över till en annan enhet, rapportera in felet och dessutom delegera uppgiften till nödvändig resurs som kan ta sig till platsen och korrigera felet. Detta är en teknik som redan testas och som kommer att vara snabbare på plats än man kan ana.

Människor kommer oavsett att spela en viktig roll

Oavsett hur bra servicesystemet kommer att vara, måste det fortfarande finnas någon som organiserar och driver det. Och, inga system blir bättre än de personer som organiserar och driver systemen. Det tar med andra ord ett bra tag tills systemen klarar sig HELT på egen hand. Men, självklart med den här utvecklingen kommer de som arbetar med systemet att få mer tid till fokusera på de utmaningar som är extra komplexa, och som förblir allt för komplicerade för att lösa automatiskt. De får dessutom mer tid till att vara där för våra kunder.