Bra service i alla lägen

- Så fungerar servicekonceptet i Sverige


Underhåll av hård- och mjukvaror är A och O för lång hållbarhet och garanterad funktionalitet. Därför erbjuder vi på SWARCO servicetjänster inom trafik, kollektivtrafik och parkering. Med ett eget servicecenter kan vi hantera stora mängder av ärenden av olika slag och vår kunniga personal kan vara tillgängliga 24/7 samt vid akut avhjälpning, om man tecknar ett sådant serviceavtal.


Oavsett om vår kund enbart önskar förebyggande underhåll eller vill släppa hela serviceprocessen till oss, tilldelas en kontaktperson från SWARCO som ansvarar för att allt ska fungera som det ska. Vid önskemål eller av praktiska skäl kan vi på SWARCO även ansvara för ärenden som skickas in av trafikanterna. De kan kontakta oss på en gång och felanmäla en trafiksignal, vandalisering eller liknande, utan att behöva gå via kommunen eller operatören.


SWARCO's kontaktperson för underhåll

Ett fungerande servicekoncept 24/7

Vid varje projektstart tilldelas en kontaktperson från SWARCOs Servicecenter, en projektledare och en arbetsledare med specialkompetens för projektet.
Servicecentret styr det dagliga arbetet och hanterar scheman, planering, fakturering samt övervakar kunders system. När ett fel inträffar kan vår kund eller slutanvändaren (trafikanten) kontakta Servicecentret som sedan tillsätter rätt tekniker för uppdraget. Systemfel kan ofta upptäckas av Servicecentret i ett tidigt skede om serviceavtalet inkluderar systemövervakning. Våra systemtekniker finns alltid på plats att åtgärda systemfel, och du som SWARCO-kund slipper ha huvudvärk över det.


Arbetsledare tillsammans med servicecentret tilldelar schema till teknikerna om återkommande uppdrag, vid planerade aktiviteter och ser sedan till att det finns tillgänglig personal för akut avhjälpning. En beredskapsjour är tillgänglig för akuta ärenden dygnet runt.


Systematisk ärendehantering

Servicecentret registrerar alla ärenden i vårt system och både kunden och SWARCOs servicepersonal kan se ärendestatus live från sina datorer, mobil eller surfplattor. När ett ärende löses, dokumenteras det av våra servicetekniker omedelbart och ärendestatus ändras för alla berörda personer.  


Uppkopplad Kundsupport 24/7

Våra parkeringskunder kan även nyttja vårt Uppkopplade Kundsupport som finns tillgängliga för slutanvändarna 24/7. Slutkunden kan kontakta SWARCO antingen via ett Intercom system som finns installerade vid parkeringsanläggningarnas in- och utfarter, eller ringa till oss. Oavsett vilken tid på dygnet det än är, finns det alltid personal tillgängligt som ser till att slutkunden får den service de behöver utan att vår parkeringskund riskerar att mista sina intäkter.


Människor som arbetar 24/7 för kundsupport och parkeringsstöd | Swarco

Vår servicepersonal

Vår bransch är liten och att hitta rätt personal kan vara utmanande. På SWARCO söker vi alltid servicetekniker för att skapa en bra bredd av olika kompetenser och sedan matcha dessa med projekt där kompetens efterfrågas. För att garantera bra service och kunna leverera samma nivå till alla projekt har vi en egen personalutbildning. Varje ny servicetekniker får 8–9 interna utbildningar i minst 6 månader i början av sin anställning. Personalen får grundläggande kunskap inom bland annat el och säkerhet.


-    Det kan vara svårt att hitta personer med rätt kompetens, men jag skulle säga att det är just det som är vår styrka på SWARCO – vår kompetenta personal. Vi har väldigt bra bredd av kompetenser inom organisationen, allt från montörer till specialister inom specifika fält. Men vi utbildar alltid vår personal för att de ska kunna känna sig säkra i jobbet de gör, berättar Klas Lång, Servicechef i Sverige.


För att säkerställa god kvalitet av service är SWARCO noga med rutiner och dokumentation av ärenden. Bland dessa rutiner är kommunikation med kunden en av de viktigaste. Kunden ska alltid veta vem hen ska kontakta och veta att vi gör det vi har sagt att vi ska göra.