Reparationsbruk


För snabba reparationer av mindre vägskador, inklusive banspår, fördjupningar eller slaghål, erbjuder vi vårt reparationsbruk för
bituminösa ytor (asfalt, smält asfalt) och betongytor.

Reparationsbruk kan också användas för montering av brunnslock (t ex höjdkompensation) eller rännor. Det kan också användas som
ett lim för kanter och vägbanereflektorer eller tätning av asfaltskanter.

Reparationsmortel har hög motståndskraft mot mekaniskt slitage. Den består av två komponenter (huvudkomponent och härdare).
En kemisk reaktion gör komponenterna till en duroplastisk förening.