TRAFIKSPEGLAR

Väderbeständiga trafikspeglar med värmesystem som tillval.

TRAFIKSPEGLAR Väderbeständiga trafikspeglar med värmesystem som tillval.

SWARCO har för varje situation rätt skyltlösning för att dynamiskt passa de tillfälliga trafikkraven. SWARCO trafikspeglar är utformade för att fungera under alla väderförhållanden.

För skydd mot mekanisk och väderrelaterad påverkan hålls spegeln av en 50 mm bred, robust aluminiumram med speciella sammanfogningselement. Spegelkanterna är dessutom skyddade med plastprofiler. Den omgivande laterala förskjutningen mot spegelns kant och höljet på minst 5 mm säkerställer att spegelns inre sida ventileras, imma på spegeln förhindras och ingen korrosionsproducerande fukt bildas. Konstruktionen är utformad så att snö och vatten alltid dräneras bort. Ramen är belagd med röd/vit reflekterande folie, vilket ger ökad synlighet i vägtrafik.

UPPVÄRMNING

SWARCO:s trafik- och observationsspeglar kan vid behov utrustas med termostatstyrd elvärme (valbart utlösningsintervall: -10 ° C till +40 ° C). Det stora värmeelementet förhindrar imma även under mycket ogynnsamma förhållanden, och frost- eller isbildning.

stöd

SWARCO-speglar levereras med ett stöd som kan justeras till alla horisontella och vertikala vinklar. Särskilda stöd finns på begäran.