SafeLight

Markprojektion för fotgängaresäkerhet
i tidsåldern av Smartphones


Mycket uppmärksamhet läggs numera på Smartphone-skärmar istället för trafiksignalen när fotgängare ska korsa vägen. Därför projekterar "SafeLight" det röda trafikljuset på marken beroende på fotgängarens position. 

Detta innebär ökad säkerhet för fotgängare.