PedCom


Sensorer för att detektering av människor
och föremål1

Tidskontrollerade signaler vid övergångsställen blir nu mer miljövänliga. I denna situation detekterar den integrerade "PedCom"-sensorn människor och föremål för en on-demand cirkulation av trafiksignaler.


Denna smarta funktion "PedCom" är i planeringsstadiet.