Ljud


Akustisk signal för fotgängarorientering


Akustikenheten "Ljud" är integrerad i trafiksignalen och därför behövs ingen extra, extern högtalare. Denna förbättrade tjänst skapar ökad säkerhet vid korsningar för fotgängare, särskilt för synskadade.