AirDec


Mätning av luftkvalitet och miljödata
Mätning av luftkvalitet vid korsningar ger relevant underlag för att kunna ta effektiva åtgärder till att förbättra livskvaliteten i en stad. Genom att integrera den smarta applikationen AirDec med en COMBIA-signal kan miljödata och föroreningsnivåer registreras på ett tillförlitligt sätt.

Trafiksignaler och miljömätning blir därför väsentliga för en grönare trafik.


Downloads

Downloads