AirDec


Miljöstation för
luftkvalitetsmätning1

Kommunerna försöker styra den enskilda trafiken i städerna. Den integrerade "AirDec" -enheten är en miljöstation för mätning av luftkvaliteten via integrerade sensorer.


Den här smarta funktionen "AirDec" är just nu i planeringsstadiet.