TERM

Utsläppsprognoser för trafikledning

TERM Utsläppsprognoser för trafikledning

TERM – UTSLÄPPSPROGNOSER

TERM erbjuder analysfunktioner för bedömning av utsläppsbetingelser på vissa trafikplatser. Dessa analysfunktioner kan förutsäga kvaliteten på trafikkontrollåtgärder med avseende på dess utsläppsminskande effekt upp till 36 timmar i förväg. På strategisk nivå utnyttjas prognosfunktionen bäst när trafiken distribueras på ett miljöorienterat sätt. Planerad minskning av trafikvolymen i kritiska områden försenar ackumuleringen av luftföroreningar under dåligt väder.


DATABASIS
TERM kräver de meteorologiska och trafikrelaterade parametrarna samt den bestämda koncentrationen av luftföroreningar i prognosområdet för att genomföra en utsläppsprognos. Detta uppnås genom att man installerar en kompakt mätningsstation med O3-, NO-, NO2-, PM10-sensorer samt väderavkännare i varje prognosområde. Baserat på dessa fakta producerar vi riktade och exakta prognoser för specifika väderparametrar i prognosområdet i samarbete med vår partner Meteomedia AG. De nödvändiga trafikprognoserna kan erhållas från befintliga kontrollenheter för trafikkorsningar och/eller VMZ, eller från historiska hydrografer.


ÖVNINGSFAS OCH SIMULERING
Efter en övningsfas med all data kan systemet tillhandahålla utsläppsprognoser för NO2 och PM10, erbjuda strategiska navigeringsrekommendationer och genomföra simuleringar som kan konfigureras individuellt. Förändringar av trafikåtgärder beträffande utsläppsförhållandena under vissa väderförhållanden kan beräknas genom att välja slumpmässiga trafiktäthetshydrografer på alla hotspots. Efter att en trafikåtgärd har aktiverats görs en analys för att fastställa effekten.
LOKALA OCH STRATEGISKA KONTROLLPROCEDURER
I kombination med SWARCO:s kontrollprocedurer är effekten av emissionsprognossystemet optimalt. Med hjälp av OCIT-gränssnittet kan det utnyttjas oberoende av tillverkare på taktiska och strategiska nivåer. Strategiska rekommendationer avseende trafikfördelning överförs direkt till strategidatorn. Under åtgärdernas aktiveringsfas samlar TERM in information om den aktuella utsläppseffekten av kontrollalternativet.


Hårdvara

  • PC för TERM-server-programvara (TERM-klient webbläsar-applikation)
  • Kompakt utsläppsmätstation med hög precision, med NO-, NO2- och PM10-sensorer (tillval O3)
  • Slitstark bas-väderstation med uppvärmd regnmätare
  • Kommunikationskomponenter i utsläppsmätstationer, väderstationer och styrenheter

Downloads

Downloads